Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR je přísně apolitická (3.6.2014)	
 
Reakce Exekutorské komory ČR
 
Exekutorská komora ČR komunikuje s Ministerstvem spravedlnosti výhradně oficiální a transparentní cestou, žádný jiný způsob nepřipadá v úvahu. Samo Ministerstvo spravedlnosti pozvalo Exekutorskou komoru ČR na veřejné jednání Ústavně právního výboru Sněmovny i kulatý stůl pořádaný vedením resortu, přičemž důrazně trvalo na její účasti, ačkoliv naše profesní organizace měla za to, že projednávané téma advokátního tarifu s činností soudního exekutora nesouvisí. Oficiální stanovisko dávala Exekutorská komora ČR i ve věci návrhu ohledně společného jmění manželů, tato úprava se však postavení soudního exekutora absolutně netýká, naopak ovlivňuje zejména pozici věřitelů. Veškeré připomínky k návrhům zákonů předkládala Exekutorská komora ČR vždy pouze oficiálně v řádném připomínkovém řízení a jednalo se o připomínky, které byly čistě legislativně technického rázu.
 
Ačkoliv již byly Ministerstvem spravedlnosti v rovině obecných vyjádření avizovány některé změny, k nimž má dojít v exekuční činnosti, žádný jejich konkrétní tvar dosud neexistuje. Ministerstvo spravedlnosti sice deklarovalo vznik příslušné pracovní skupiny, tato však dosud nefunguje. Legislativní úpravy se dle plánu resortu mají připravovat až v průběhu podzimu, aby byly hotovy ke konci kalendářního roku. Není tedy ani zdánlivě možné, aby nyní kterýkoliv subjekt jakkoliv ovlivňoval jejich podobu.
 
Hluboce se nás proto dotýká, že dochází k takovýmto mylným a účelovým výkladům situace. Je smutné, že reálné příčiny problému, k nimž se však může vyjádřit pouze vedení resortu, jsou překrývány smyšlenými konstrukcemi. Exekutorská komora ČR je přísně apolitická. Vylučujeme, že bychom jakkoliv zasahovali do personálních otázek Ministerstva spravedlnosti.
 
Doplňkově a příkladmo lze uvést některé z posledních legislativních zásahů vůči soudním exekutorům:
- zásadní zpřísnění kárných postihů (např. zavedení možnosti udělení až 5milionové pokuty za závažný kárný delikt) zákonem č. 396/2012 (účinnost od 1. 1. 2013)
- zrušení exekutorských zápisů zákonem č. 396/2012 (účinnost od 1. 1. 2013)
- radikální snížení odměn soudních exekutorů vyhláškou č. 63/2012 Sb. (účinnost od 1. 3. 2012) a a snížení jejich cestovních náhrad vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 490/2012 Sb. (účinnost od 1. 1. 2013)
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.