Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR je přísně apolitická (3.6.2014)	
 
Reakce Exekutorské komory ČR
 
Exekutorská komora ČR komunikuje s Ministerstvem spravedlnosti výhradně oficiální a transparentní cestou, žádný jiný způsob nepřipadá v úvahu. Samo Ministerstvo spravedlnosti pozvalo Exekutorskou komoru ČR na veřejné jednání Ústavně právního výboru Sněmovny i kulatý stůl pořádaný vedením resortu, přičemž důrazně trvalo na její účasti, ačkoliv naše profesní organizace měla za to, že projednávané téma advokátního tarifu s činností soudního exekutora nesouvisí. Oficiální stanovisko dávala Exekutorská komora ČR i ve věci návrhu ohledně společného jmění manželů, tato úprava se však postavení soudního exekutora absolutně netýká, naopak ovlivňuje zejména pozici věřitelů. Veškeré připomínky k návrhům zákonů předkládala Exekutorská komora ČR vždy pouze oficiálně v řádném připomínkovém řízení a jednalo se o připomínky, které byly čistě legislativně technického rázu.
 
Ačkoliv již byly Ministerstvem spravedlnosti v rovině obecných vyjádření avizovány některé změny, k nimž má dojít v exekuční činnosti, žádný jejich konkrétní tvar dosud neexistuje. Ministerstvo spravedlnosti sice deklarovalo vznik příslušné pracovní skupiny, tato však dosud nefunguje. Legislativní úpravy se dle plánu resortu mají připravovat až v průběhu podzimu, aby byly hotovy ke konci kalendářního roku. Není tedy ani zdánlivě možné, aby nyní kterýkoliv subjekt jakkoliv ovlivňoval jejich podobu.
 
Hluboce se nás proto dotýká, že dochází k takovýmto mylným a účelovým výkladům situace. Je smutné, že reálné příčiny problému, k nimž se však může vyjádřit pouze vedení resortu, jsou překrývány smyšlenými konstrukcemi. Exekutorská komora ČR je přísně apolitická. Vylučujeme, že bychom jakkoliv zasahovali do personálních otázek Ministerstva spravedlnosti.
 
Doplňkově a příkladmo lze uvést některé z posledních legislativních zásahů vůči soudním exekutorům:
- zásadní zpřísnění kárných postihů (např. zavedení možnosti udělení až 5milionové pokuty za závažný kárný delikt) zákonem č. 396/2012 (účinnost od 1. 1. 2013)
- zrušení exekutorských zápisů zákonem č. 396/2012 (účinnost od 1. 1. 2013)
- radikální snížení odměn soudních exekutorů vyhláškou č. 63/2012 Sb. (účinnost od 1. 3. 2012) a a snížení jejich cestovních náhrad vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 490/2012 Sb. (účinnost od 1. 1. 2013)
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.