Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Dnes je VII. Světový den soudních exekutorů (12.06.2014)

Praha, 12. června 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR se připojila k VII. Světovému dni soudních exekutorů. Vyhlásila ho Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ). Tématem akce, která letos připadá na dnešek, je ochrana lidských práv v souvislosti s exekuční činností.
 
Exekutorská komora ČR chrání a dbá na práva účastníků řízení nejen z pozice dohledového orgánu nad činností soudních exekutorů, ale také z pozice profesní organizace, která provozuje bezplatné poradny. „Již šestým rokem poskytujeme veřejnosti bezplatnou právní pomoc v centrech v Praze, Brně a Plzni. A novinkou jsou on-line poradny. Fungují druhý měsíc na webu www.ekcr.cz a pro tazatele, kteří potřebují okamžitou radu, jsou nepostradatelnou službou. Tímto způsobem jsme vyřídili už 166 dotazů,“ uvedl prezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz. Coby kontrolní orgán vyšetřila Exekutorská komora ČR v loňském roce více než 5.600 podání a na soudní exekutory bylo podáno 13 kárných žalob, z toho v 7 případech konstatoval Nejvyšší správní soud vinu. Přesto jsou úřední postupy soudních exekutorů z hlediska kárných statistik méně chybné či neetické než v případě jiných právnických profesí (např. soudci byli loni uznáni kárně vinnými 19krát).
 
K dalšímu pozitivnímu vývoji v exekučním prostoru by mělo přispět zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Exekucí by byl pověřen soudní exekutor se sídlem v místě trvalého bydliště dlužníka. Dlužník by tak mohl bez nutnosti překonávat nepřiměřenou vzdálenost osobně jednat s exekutorským úřadem. V případě, že by proti němu soud zahájil více exekucí, vedl by je jeden místně příslušný soudní exekutor, jenž by byl s to bez komplikací dohlížet na celkovou platební morálku neplatiče, příp. s ním smluvit splátkový kalendář. Pokud by v rámci sekundární fáze exekuce mělo dojít k soupisu movitých věcí, byly by náklady na cestovné minimální. Zavedením principu místní příslušnosti by také byla zásadním způsobem posílena nezávislost soudního exekutora jako osoby, na niž stát převedl svou působnost vymáhat spravedlnost. Postavení soudního exekutora se přiblížilo úrovni soudce, režim by byl srovnatelný s pozicí notáře při vyřizování dědictví.
 
Exekutorská komora ČR prosazuje zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů na základě usnesení sněmu, který se konal 27. května 2014 v Brně (kompletní usnesení naleznete zde). Ačkoliv byl přístup předchozích vlád ČR k této otázce spíše negativní, soudní exekutoři věří, že zákonodárce vyslyší veškeré argumenty nejen odborné veřejnosti a že zajistí podobně funkční nastavení systému, které známe z většiny právně vyspělých zemí Evropy. Záměr Exekutorské komory ČR podporují i Soudcovská unie, Notářská komora či Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.