Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Ministryně spravedlnosti jmenovala nové soudní exekutory (15.7.2014)

Praha, 15. července 2014 (EK ČR) – Ministryně spravedlnosti Helena Válková jmenovala dva nové soudní exekutory. Do uvolněného Exekutorského úřadu Pardubice po soudním exekutorovi JUDr. Arnoštu Hofmanovi, kterému zanikne výkon úřadu k 31. 8. 2014, byl jmenován Mgr. Tomáš Voborník. Na Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou nastupuje Mgr. Bohumil Brychta.
 
Výběrová řízení na obsazení uvolněného Exekutorského úřadu Pardubice a neobsazených Exekutorských úřadů Rychnov nad Kněžnou a Louny se konala 2. a 3. června 2014. O vítězích výběrových řízení rozhodla bodovým hodnocením na základě slyšení nezávislá a odborná šestičlenná komise, která se skládá ze zástupců exekutorského stavu, Ministerstva spravedlnosti a soudců. Exekutorská komora ČR zveřejnila v předepsaném rozsahu obsah protokolů o průběhu výběrových řízení, prezidium Exekutorské komory ČR vydalo 16. června 2014 rozhodnutí o tom, kteří uchazeči uspěli ve výběrovém řízení, a písemně navrhlo ministryni spravedlnosti prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., jejich jmenování. Ve výběrovém řízení na obsazení Exekutorského úřadu Louny žádný z uchazečů neuspěl, bude proto vyhlášeno opakované výběrové řízení.
 
Ceremoniál jmenování nových soudních exekutorů, jakož i státních zástupců a notářů, proběhl 10. července 2014 v Praze za účasti prezidenta Exekutorské komory ČR Mgr. Davida Koncze.
 
 
Autor snímků: MSp
 
 
Nové soudní exekutory vybírá Exekutorská komora ČR, a to na základě novely exekučního řádu účinné od 1. ledna 2013. Zájemci, kteří se do výběrových řízení chtějí přihlásit, musejí splňovat zákonem stanovená kritéria. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo, a to v magisterském studijním programu,
c) je bezúhonný,
d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi a
e) složil exekutorskou zkoušku.
 
Uchazeči o uvolněné či neobsazené exekutorské úřady mohou sledovat informace o výběrových řízeních, jejichž nedílnou součástí je i psychologicko-diagnostické vyšetření, na webu www.ekcr.cz, kde je také umístěn stavovský předpis stanovující postupy pro vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
 
 
Související odkazy:
Ministryně Válková jmenovala tři nové soudní exekutory (28.04.2014)
Ministryně Válková jmenovala dva nové soudní exekutory (25.02.2014)
Ministryně jmenovala čtyři nové soudní exekutory (20.11.2013)
Každý soudní exekutor musí projít psychotestem (04.10.2013)
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.