Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR varuje před falešnými exekucemi (15.07.2014, 15:14)

Praha, 15. července 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými exekucemi. Masovou vlnu podvodných e-mailů jsme zaregistrovali dnes odpoledne. S podnětem se na Exekutorskou komoru ČR coby dohledový orgán nad činností soudních exekutorů obrátily tisíce lidí.

E-mailová sdělení vyzývají k úhradě neexistujících exekucí. Exekutorské komoře ČR se již podařilo provést částečnou analýzu čísel bankovních účtů, která jsou ve výzvách uvedena. Bylo identifikováno již více než 30 různých čísel bankovních účtů. Tato mají tutéž strukturu, což nasvědčuje automatickému generování čísel, tedy jejich neexistenci. Pravděpodobně jde tedy o spamový útok, jehož cílem je infikovat počítače adresátů. Toto ale bude muset potvrdit až Finančně analytický útvar Ministerstva financí, který jsme již kontaktovali. Přesto vyzýváme veřejnost, aby nehradila žádné prostředky na tyto účty a aby se zdržela otevírání přiložených zazipovaných souborů.

Podvodné e-maily jsou rozesílány pod hlavičkou většiny exekutorských úřadů. Jsou však smyšlené a obsahují řadu chyb. Soudní exekutor nikdy neposílá exekuční příkaz e-mailem (ledaže o to účastník řízení požádá). Pokud by byl exekuční příkaz na vyžádání účastníkem řízení zaslán prostřednictvím e-mailu, byl by ve formátu pdf a samotný e-mail by byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem. Popisovaná podvodná sdělení jsou navíc závadná v tom, že obsahují např. chybnou lhůtu k dobrovolnému plnění, špatné adresy a IČ či vadné označení exekučních titulů. Podepsána jsou různými osobami. Níže pro ilustraci uvádíme znění podvodných e-mailů:

 

Podle dosavadních zpráv jde o kauzu obrovských rozměrů. Informace stále shromažďujeme a veřejnost budeme průběžně informovat. Adresáti podvodných e-mailů se v případě jakékoliv žádosti o pomoc mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR (www.ekcr.cz).
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.