Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Virus obsažený ve falešných exekučních výzvách krade hesla k internetovému bankovnictví (15.07.2014, 18:30)

Praha, 15. července 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR řeší od dnešního odpoledne tisíce podnětů od lidí, kteří se stali obětí podvodných exekučních výzev. Podle dalších zjištění je cílem spamového útoku odposlouchávání hesel uživatelů k internetovému bankovnictví. Adresáti by proto v žádném případě neměli otevírat přílohu falešných exekučních výzev a na uvedená čísla bankovních účtů by neměli zasílat žádné finanční prostředky.
 
Podle sdělení serveru www.hoax.cz obsahuje příloha podvodných exekučních výzev škodlivý virus, jenž je s to detekovat pouze jeden antivirový systém. Označení exekutorského úřadu, jehož názvu a adresy bylo ve zprávě zneužito, se mění a vychází z dat shromážděných z volně přístupných informací na internetu.
 
Spamový útok má vysoký potenciál ohrozit finanční prostředky adresáta. Ačkoliv jsou čísla bankovních účtů zřejmě fiktivní, a platba by tak nebyla provedena, k trestnému činu neoprávněné obohacení může dojít právě nabouráním viru do internetového bankovnictví uživatele.
 
Předchozí informace k tématu naleznete zde:
 
 
 
Exekutorská komora ČR v této věci již spolupracuje s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí a připravuje podklady pro podání trestního oznámení. Informace pravidelně uveřejňuje na webových stránkách www.ekcr.cz, informační servis poskytují všichni zaměstnanci Exekutorské komory ČR prostřednictvím telefonních linek, kde je mimořádná úvodní nahrávka varující před falešnými exekucemi, e-mailů či on-line poradny.
 
Lze také doplnit obecné poučení o tom, jak má standardně vypadat exekuční příkaz. Platí, že exekuční příkaz ani výzvu ke splnění vymáhané povinnosti neposílá soudní exekutor e-mailem. Exekuční příkaz vždy obsahuje označení způsobu, kterým má být exekuce prováděna. Tato listina se doručuje poštou nebo datovou schránkou, neboť okamžik doručení je určující pro uplynutí zákonných lhůt.
 
V písemném vyhotovení exekučního příkazu soudní exekutor mimo jiné uvádí:
- označení exekučního soudu (např. Okresní soud v Benešově),
- označení soudního exekutora, který na základě pověření soudu vede exekuční řízení (seznam všech exekutorských úřadů je k dispozici zde),
- exekuční titul a orgán, který jej vydal, nebo osobu, která jej vyhotovila (např. rozsudek či platební rozkaz vydaný příslušným soudem, rozhodčí nález vydaný konkrétním rozhodcem…),
- označení účastníků včetně rodného čísla povinného,
- způsob provedení exekuce,
- označení osob, jimž se doručuje exekuční příkaz,
- výrok, poučení o odvolání, den a místo vydání exekučního příkazu a podpis soudního exekutora.
 
Výše uvedené zákonné náležitosti v podvodných exekučních výzvách chybějí.
 
 

Petra Báčová

tisková mluvčí

Exekutorská komora ČR

gsm: +420 734 685 289

e-mail: mluvci@ekcr.cz

www.ekcr.cz

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.