Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Pozor na nepoctivé řemeslníky! Prověřte si je v Centrální evidenci exekucí (05.08.2014)

Praha, 5. srpna 2014 (EK ČR) – Zaplatila řemeslníkům zálohu a už je nikdy neviděla. Tak dopadla paní M. P. z Prahy. Jak se bránit v situacích, kdy živnostník inkasuje zálohu, ale práce neprovede?
 
Nejdůležitější je prevence. Paní M. P. se nejprve měla řádně informovat o tom, s kým vstupuje do obchodního vztahu. Pokud si najímala řemeslníky, měla si je prověřit v Centrální evidenci exekucí. V současné době čelí řemeslník V. K. 31 exekucím, kvůli svým podvodným aktivitám byl i aktérem televizního zpravodajství. Tato fakta mohla být jasným signálem, že s panem V. K. není záhodno podepisovat smlouvu o provedení jakékoliv činnosti. Nadto 16 exekucím čelil řemeslník již v době, kdy proti němu nechala nařídit exekuci paní M. P., přitom exekuční titul třímala už od roku 2006.
 
Přesto se soudnímu exekutorovi podařilo v daném případě vymoci alespoň částečné plnění. Jak Exekutorská komora ČR uvedla ještě před vydáním článku v deníku Právo, exekutorský úřad realizoval veškeré možné způsoby provedení exekuce. Mimo jiné byly vydány exekuční příkazy na jiné peněžité pohledávky a na penzijní spoření, bylo zřízeno exekutorské zástavní právo na nemovitosti a též byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, na kterou již byla nařízena dražba. Soudní exekutor také zjistil adresy, kde se dlužník zdržuje nebo kde by mohl mít uloženy své movité věci.
 
Pokud má věřitel informace o tom, že dlužník disponuje nějakým majetkem, jenž dosud nebyl exekučně postižen, měl by o tom zpravit soudního exekutora. Ten však může v souladu se zákonem postihnout pouze majetek, který je skutečně dlužníkův. Jestliže řemeslník V. K. jezdí v luxusním voze, ale fakticky ho nevlastí, nelze automobil sepsat. „Tento případ jasně ukazuje, že soudní exekutoři nemají široké pravomoci, o nichž se často hovoří. Někteří nepoctiví neplatiči se pokoušejí podvodně vyhýbat exekuci. České exekuční právo totiž stojí na principu, že zajistit lze pouze majetek, který dlužník formálně vlastní. Naopak v USA je podstatné, zda se dlužník chová k danému majetku jako k sobě vlastnímu. Účelové převody na příbuzné nebo známé jsou tak irelevantní,“ uvedl Mgr. Ing. Jiří Prošek, člen prezidia Exekutorské komory ČR.
 
Odvedl-li dlužník svůj majetek mimo exekuci, porušil zákon. V momentě, kdy soud zahájí exekuci, nesmí dlužník nakládat se svým majetkem. Pokud toto ustanovení porušuje, je jeho jednání postižitelné. Věřitel může právně napadnout neplatnost takových převodů, a to v případě nemovitostí i movitých věcí, typicky automobilů. Soudní exekutor však není právním zástupcem věřitele a nemůže tak činit místo něj. Soudní exekutor je nezávislý a je postaven naroveň soudce.
 
Jestliže je dlužníkem společnost s ručením omezeným, existuje riziko, že v momentě zahájení exekuce bude majetkově vyprázdněná. V Německu či USA existuje institut zvaný propíchnutí závoje společnosti. Soud může v těchto případech rozhodnout, že odpovědnost za dluhy vyprázdněné firmy nese nová společnost, kterou si založili tíž společníci se stejným předmětem podnikání a leckdy i velmi podobným názvem. U nás tato možnost, ačkoliv ji Exekutorská komora ČR několikrát předkládala zákonodárcům, bohužel nefunguje.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.