Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Významný posun v exekuci uprchlého podnikatele R. K. – bude oceněna nemovitost v Černošicích (19.08.2014)

Praha, 19. srpna 2014 (EK ČR) – V exekucích vedených proti uprchlému podnikateli R. K. došlo k významnému posunu. Soudní exekutor ustanovil znalce k vypracování znaleckého posudku k ocenění nemovitosti v Černošicích.
 
K ustanovení znalce došlo poté, co v trestním řízení vedeném proti R. K. bylo zrušeno zajištění pro případný trest propadnutí majetku dlužníka. Nyní se plánuje prohlídka vily, aby mohla být řádně a odborně oceněna. Soudní exekutor již požádal právního zástupce dlužníka o zpřístupnění nemovitých věcí, které se nacházejí ve společném jmění manželů. Avšak tyto budou oceněny, i kdyby k jejich zpřístupnění dlužníkem nedošlo.
 
Proti R. K. jsou v současné době vedeny dvě exekuce. První z nich nařídil soud na návrh věřitele v roce 2012 kvůli pohledávce ve výši bezmála 50 miliónů korun, která vznikla v trestním řízení jako náhrada škody. Druhá exekuce byla soudem zahájena letos v dubnu, a to pro částku 6 miliónů korun. Cílem exekučních řízení je zpeněžit majetek obžalovaného na útěku, a umořit tak pohledávky věřitelů.
 
Na movité věci, které byly zrušením zajištění v trestní řízení uvolněny a u nichž je najisto postaveno, že se nacházejí ve společném jmění manželů nebo ve výlučném vlastnictví dlužníka, se vztahuje generální inhibitorium, tzn. zákaz nakládání s dlužníka s majetkem. V praxi tedy není rozhodné, zda si tento movitý majetek převzali advokáti dlužníka. Pokud by totiž dlužník měl záměr tyto věci jakkoliv bezúplatně nebo úplatně převést, jednalo by se o převod relativně neplatný. Nadto dle názoru Exekutorské komory ČR se např. blokace movitých věcí, které jsou vedeny ve veřejných registrech (motorová vozidla), provádí tzv. od stolu a není potřeba jejich osobní zajištění.
 
 
 
Proces nedobrovolného exekučního prodeje nemovitostí dlužníka je relativně dlouhý a dražbě předchází několik fází, kdy jsou soudním exekutorem vydávána příslušná rozhodnutí, proti nimž mohou účastníci podat opravné prostředky. Předpoklady pro nařízení dražby jsou:

1) vydání exekučního příkazu prodejem nemovitosti,
2) právní moc usnesení o nařízení exekuce a zároveň právní moc exekučního příkazu,
3) vydání rozhodnutí o ustanovení znalce pro ocenění nemovitosti,
4) vydání rozhodnutí o ceně nemovitostí,
5) vydání dražební vyhlášky,
6) vydání usnesení o příklepu,
7) vydání usnesení o rozvrhu rozdělované podstaty.

Dlužník přitom může v kterékoli fázi exekučního řízení vymáhanou částku uhradit, a dražbě nemovitosti tak předejít. Podmínkou je prokazatelná úhrada celé sumy před zahájením dražby.

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.