Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Soud potrestal dlužníka, který vyhrožoval soudnímu exekutorovi (17.9.2014)

Praha, 17. září 2014 (EK ČR) – Případem brutálního vyhrožování soudnímu exekutorovi se zabýval Městský soud v Praze. Dlužníkovi potvrdil přísný trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců.
 
42letý dlužník M. L. z Prahy čelí 17 exekucím. Jen na jistinách dluží téměř 600.000 Kč. Namísto toho, aby řešil svoji situaci adekvátním způsobem a pokusil se např. o aktivní sjednání splátkového kalendáře, psal soudnímu exekutorovi výhrůžné e-maily. Mimo jiné v nich uváděl, že soudnímu exekutorovi prostřílí genitálie a klouby. Vadilo mu, že je proti němu vedena exekuce, a tak neváhal označit soudního exekutora coby úřední osobu za „pedofila, dobytka, grázla“.
 
Obvodní soud pro Prahu 6 v červenci odsoudil obžalovaného k podmíněnému trestu vězení, a to za přečin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Dlužník se odvolal, ovšem Městský soud v Praze odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí první instance.
 
Odsouzený se hájil tím, že e-mailová adresa je sice jeho, ale inkriminovaný e-mail nepsal. Uvedl, že se jedná o mstu ze strany soudního exekutora, který si prý najmul špičkového IT specialistu, jenž pronikl do jeho e-mailové schránky a napsal zmíněnou zprávu – to vše prý ve snaze iniciovat jeho trestní stíhání. Soud měl však za prokázané, že předmětný e-mail byl zaslán dlužníkem M. L. a že šlo z jeho strany o obhajobu „kromobyčejně nevěrohodnou“, činěnou zjevně pouze ve snaze o zbavení se své trestní odpovědnosti, kdy „takovéto hypotetické jednání soudního exekutora by bylo, již s ohledem jeho nákladnost a nebezpečí odhalení v porovnání s absencí jakéhokoliv užitku, naprosto nelogickým“. Dále soudce konstatoval, že ze všech projevů odsouzeného vyplývá jeho „hluboká nenávist vůči soudnímu exekutorovi spojená s vulgární verbální agresí s více či méně skrytými výhrůžkami a touhou, aby soudní exekutor co nejvíce trpěl“.
 
V poslední době bohužel přibývá výhrůžek, které jsou soudním exekutorům adresovány ze strany účastníků řízení. Další neplatič, jenž se dopustil vydírání soudní exekutorky, dostal v květnu od Krajského soudu v Hradci Králové dvouletý podmíněný trest, který nyní potvrdil Vrchní soud v Praze. Podrobnosti naleznete zde: http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/1317-j-b-ze-zabrehu-vyhrozuje-soudnim-exekutorum-navzdory-trestnimu-stihani-kandiduje-do-snemovny-25-09-2013?w=.
 
Exekutorská komora ČR rozhodnutí soudů v těchto případech vítá. „Pokud dlužník zaviní svoji situaci tím, že neuhradí dluh a ignoruje rozhodnutí soudu, nemůže si myslet, že dosáhne řešení prostřednictvím výhrůžek, vulgarismů a vydírání. Takové jednání je nepřijatelné. V případě, že je pro někoho exekuce nadměrnou psychickou zátěží, měl by vyhledat odbornou pomoc. Nasměrovat ho na ni můžeme i v bezplatných poradnách Exekutorské komory,“ komentuje prezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz. V obou popisovaných řízeních, v nichž byli dlužníci odsouzeni, byla zachována veškerá procesní práva účastníků řízení a ze strany soudních exekutorů byly respektovány veškeré zákonné mechanismy.
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.