Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vilu uprchlého R. K. už prohlédl soudním exekutorem pověřený znalec (23.09.2014)

K ustanovení znalce došlo poté, co v trestním řízení vedeném proti R. K. bylo zrušeno zajištění pro případný trest propadnutí majetku dlužníka. Po vyhotovení znaleckého posudku bude z procesního hlediska následovat vydání usnesení o ceně nemovitosti. Poté bude moci být vydána dražební vyhláška, kde se stanoví nejnižší podání, termín a místo konání dražby.
 
Očekává se, že se o výtěžek dražby přihlásí více věřitelů. V současné době jsou proti R. K. vedeny tři exekuce. Celková dlužná částka činí 200 miliónů korun. Cílem exekučních řízení je zpeněžit majetek odsouzeného, a umořit tak pohledávky věřitelů.
 
Exekuční příkaz k prodeji je vydán i na druhou nemovitou věc, která se nachází v Černošicích, jakož i na další nemovité věci ve vlastnictví dlužníka. Co se týče samotného exekučního prodeje vily, která je dle rozhodnutí soudu ve společném jmění manželů, ačkoliv v katastru nemovitostí je zapsána pod jménem manželky dlužníka, dosud nebyla provedena prohlídka nemovité věci a nebyl vypracován znalecký posudek, neboť exekuční řízení zatím probíhá jinými způsoby. V řízení o vyloučení nemovitých věcí z exekuce již bylo pravomocně rozhodnuto – soud zamítl žalobu na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.