Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů (29.09.2014)

Praha, 29. září 2014 (EK ČR) – Právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Podporu zřízení tohoto institutu vyjádřila nejen Exekutorská komora ČR, ale i Soudcovská unie, Notářská komora ČR, organizace Člověk v tísni, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR nebo ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.
 
Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů by účastníkům řízení přineslo řadu nesporných výhod: blízkost exekutorského úřadu, lepší dohled nad dlužníkem a kontrolu jeho majetkových poměrů, snazší možnost požádat o splátkový kalendář, přehlednou evidenci spisů u jednoho soudního exekutora, zkrátka vyšší vymahatelnost práva. Díky místní příslušnosti by došlo ke stabilizaci systému a k posílení nezávislosti soudního exekutora tím, že se odstraní prvek konkurujících si podnikatelů. Tyto argumenty zastává v souvislosti se zavedením místní příslušnosti soudních exekutorů řada institucí. Kritika byla zaznamenána pouze ze strany několika málo subjektů, které jsou navázány na velké věřitelské domy a které se obávají, že změna systému pro ně bude znamenat nutnost upravit nastavení stávajících pravidel a schémat.
 
Podle názoru prezidia Exekutorské komory ČR je v souvislosti s diskusí o místní příslušnosti zásadní hledisko účastníků řízení. Cílem je, aby nebyly vedeny zbytečné exekuce, aby nebyly vymáhány zbytečné pohledávky žalované neodpovědnými věřiteli a aby byl dlužník pod stálým dozorem soudního exekutora, který by byl beze zbytku zpraven o jeho situaci. Neplatiči by pak těžko ukrývali svůj majetek před věřiteli a s velkou námahou, ba takřka nemožně by mohli realizovat podvody týkající se krácení věřitelů.
 
Co se týče postavení soudního exekutora, v případě zavedení místní příslušnosti by se více přiblížilo statusu soudce, jehož si občan také nemůže svévolně vybrat, soudce je mu přidělen. Soudci vykonávají řízení dle zákona a mají k dispozici tytéž pravomoci, nejinak je tomu v případě soudních exekutorů.
 
Jakékoliv obavy z nečinnosti soudního exekutora, který by byl pověřen výkonem řízení např. pro výživné, jsou liché. I po zavedení místní příslušnosti by samozřejmě bylo možné postihnout nečinnost v řízení. Soudní exekutor by byl dokonce lépe kontrolovatelný dohledovými orgány, a pokud by nepracoval správně, byl by – stejně jako dnes – kárně postižitelný.
 
Více si můžete poslechnout v audioarchivu Českého rozhlasu, kde byl dne 7. srpna 2014 v pořadu Pro a proti hostem viceprezident Exekutorské komory ČR Mgr. Michal Rudý: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3181145.
 
Podle dat, která má Exekutorská komora ČR k dispozici, funguje místní příslušnost soudních exekutorů takřka ve všech členských státech Evropské unie a jedná se o právně vyspělý princip, dle něhož probíhají výkony rozhodnutí.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.