Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů (29.09.2014)

Praha, 29. září 2014 (EK ČR) – Právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Podporu zřízení tohoto institutu vyjádřila nejen Exekutorská komora ČR, ale i Soudcovská unie, Notářská komora ČR, organizace Člověk v tísni, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR nebo ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.
 
Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů by účastníkům řízení přineslo řadu nesporných výhod: blízkost exekutorského úřadu, lepší dohled nad dlužníkem a kontrolu jeho majetkových poměrů, snazší možnost požádat o splátkový kalendář, přehlednou evidenci spisů u jednoho soudního exekutora, zkrátka vyšší vymahatelnost práva. Díky místní příslušnosti by došlo ke stabilizaci systému a k posílení nezávislosti soudního exekutora tím, že se odstraní prvek konkurujících si podnikatelů. Tyto argumenty zastává v souvislosti se zavedením místní příslušnosti soudních exekutorů řada institucí. Kritika byla zaznamenána pouze ze strany několika málo subjektů, které jsou navázány na velké věřitelské domy a které se obávají, že změna systému pro ně bude znamenat nutnost upravit nastavení stávajících pravidel a schémat.
 
Podle názoru prezidia Exekutorské komory ČR je v souvislosti s diskusí o místní příslušnosti zásadní hledisko účastníků řízení. Cílem je, aby nebyly vedeny zbytečné exekuce, aby nebyly vymáhány zbytečné pohledávky žalované neodpovědnými věřiteli a aby byl dlužník pod stálým dozorem soudního exekutora, který by byl beze zbytku zpraven o jeho situaci. Neplatiči by pak těžko ukrývali svůj majetek před věřiteli a s velkou námahou, ba takřka nemožně by mohli realizovat podvody týkající se krácení věřitelů.
 
Co se týče postavení soudního exekutora, v případě zavedení místní příslušnosti by se více přiblížilo statusu soudce, jehož si občan také nemůže svévolně vybrat, soudce je mu přidělen. Soudci vykonávají řízení dle zákona a mají k dispozici tytéž pravomoci, nejinak je tomu v případě soudních exekutorů.
 
Jakékoliv obavy z nečinnosti soudního exekutora, který by byl pověřen výkonem řízení např. pro výživné, jsou liché. I po zavedení místní příslušnosti by samozřejmě bylo možné postihnout nečinnost v řízení. Soudní exekutor by byl dokonce lépe kontrolovatelný dohledovými orgány, a pokud by nepracoval správně, byl by – stejně jako dnes – kárně postižitelný.
 
Více si můžete poslechnout v audioarchivu Českého rozhlasu, kde byl dne 7. srpna 2014 v pořadu Pro a proti hostem viceprezident Exekutorské komory ČR Mgr. Michal Rudý: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3181145.
 
Podle dat, která má Exekutorská komora ČR k dispozici, funguje místní příslušnost soudních exekutorů takřka ve všech členských státech Evropské unie a jedná se o právně vyspělý princip, dle něhož probíhají výkony rozhodnutí.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.