Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Místní příslušnost soudních exekutorů funguje v celé Evropské unii 18.11.2014

Praha, 18. listopadu 2014 (EK ČR) – Soudní exekutoři jednotlivých členských zemí Evropské unie fungují na bázi místní příslušnosti. Výjimkou je jen Česko, Slovensko, Albánie a Nizozemí.
 
Exekutorská komora ČR provedla rešerši, ze které vyplývá převaha územního principu, dle něhož probíhají exekuční řízení. Aktualizovala data, která poprvé zveřejnila již v roce 2010.
 
Belgie – místní příslušnost
Bulharsko – místní příslušnost
Česko – není místní příslušnost
Dánsko – místní příslušnost
Estonsko - místní příslušnost
Finsko – místní příslušnost
Francie - místní příslušnost
Chorvatsko – místní příslušnost
Irsko – místní příslušnost
Itálie – místní příslušnost
Kypr – místní příslušnost
Litva – místní příslušnost
Lotyšsko – místní příslušnost
Lucembursko – místní příslušnost
Malta - místní příslušnost
Maďarsko - místní příslušnost
Německo – místní příslušnost
Nizozemsko – není místní příslušnost
Polsko – místní příslušnost
Portugalsko – místní příslušnost
Rakousko – místní příslušnost
Rumunsko – místní příslušnost
Řecko – místní příslušnost
Slovensko – není místní příslušnost
Slovinsko – modifikovaná místní příslušnost
Spojené království Velké Británie (vč. Skotska) – místní příslušnost
Španělsko – místní příslušnost
Švédsko – místní příslušnost
San Marino - místní příslušnost
Monako – místní příslušnost
Švýcarsko – místní příslušnost
Norsko – místní příslušnost
Island – místní příslušnost
Lichtenštejnsko – místní příslušnost
Rusko – místní příslušnost
Ukrajina – místní příslušnost
Bělorusko – místní příslušnost
Srbsko – místní příslušnost
Albánie – není místní příslušnost
Černá Hora – místní příslušnost
Bosna a Hercegovina – místní příslušnost
Moldavsko – místní příslušnost
Makedonie – místní příslušnost
Turecko – místní příslušnost
Turecko – místní příslušnost
 

Z údajů získaných zejména od Mezinárodní unie soudních exekutorů vyplývá, že místní příslušnost soudních exekutorů má v Evropě velmi silnou pozici a že jde o tradiční a právně vyspělý princip, dle něhož probíhají výkony rozhodnutí. Exekutorská komora ČR má dlouhodobě za to, že by tzv. teritorialita měla vzniknout i v Česku tak, aby byla lépe garantována nezávislost a nestrannost soudních exekutorů, aby byla pro účastníky zajištěna blízkost a dostupnost exekutorského úřadu, aby byl dlužník pod důslednější kontrolou soudního exekutora, aby se systém exekucí stabilizoval a aby se celkový počet exekucí nadále snižoval. Pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů jsou i Notářská komora ČR, Soudcovská unie, nezisková organizace Člověk v tísni, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR nebo ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.

V evropských státech můžeme najít několik modelů místní příslušnosti. Zahraniční soudní exekutoři mají nejlepší zkušenosti s krajskou působností (resp. s působností ve vyšší správní jednotce, kterou může být i provincie či region) s rovnoměrným soudním rozvrhováním nápadu exekucí mezi exekutorské úřady.

Doplňme, že ačkoliv na Slovensku zatím neplatí místní příslušnost soudních exekutorů, prezidium Slovenskej komory exekútorov loni požádalo ministra spravedlnosti o zavedení krajské místní příslušnosti s rovnoměrným přidělováním exekucí. Tento návrh podporuje 90 % slovenských soudních exekutorů.

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.