Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Místní příslušnost soudních exekutorů funguje v celé Evropské unii 18.11.2014

Praha, 18. listopadu 2014 (EK ČR) – Soudní exekutoři jednotlivých členských zemí Evropské unie fungují na bázi místní příslušnosti. Výjimkou je jen Česko, Slovensko, Albánie a Nizozemí.
 
Exekutorská komora ČR provedla rešerši, ze které vyplývá převaha územního principu, dle něhož probíhají exekuční řízení. Aktualizovala data, která poprvé zveřejnila již v roce 2010.
 
Belgie – místní příslušnost
Bulharsko – místní příslušnost
Česko – není místní příslušnost
Dánsko – místní příslušnost
Estonsko - místní příslušnost
Finsko – místní příslušnost
Francie - místní příslušnost
Chorvatsko – místní příslušnost
Irsko – místní příslušnost
Itálie – místní příslušnost
Kypr – místní příslušnost
Litva – místní příslušnost
Lotyšsko – místní příslušnost
Lucembursko – místní příslušnost
Malta - místní příslušnost
Maďarsko - místní příslušnost
Německo – místní příslušnost
Nizozemsko – není místní příslušnost
Polsko – místní příslušnost
Portugalsko – místní příslušnost
Rakousko – místní příslušnost
Rumunsko – místní příslušnost
Řecko – místní příslušnost
Slovensko – není místní příslušnost
Slovinsko – modifikovaná místní příslušnost
Spojené království Velké Británie (vč. Skotska) – místní příslušnost
Španělsko – místní příslušnost
Švédsko – místní příslušnost
San Marino - místní příslušnost
Monako – místní příslušnost
Švýcarsko – místní příslušnost
Norsko – místní příslušnost
Island – místní příslušnost
Lichtenštejnsko – místní příslušnost
Rusko – místní příslušnost
Ukrajina – místní příslušnost
Bělorusko – místní příslušnost
Srbsko – místní příslušnost
Albánie – není místní příslušnost
Černá Hora – místní příslušnost
Bosna a Hercegovina – místní příslušnost
Moldavsko – místní příslušnost
Makedonie – místní příslušnost
Turecko – místní příslušnost
Turecko – místní příslušnost
 

Z údajů získaných zejména od Mezinárodní unie soudních exekutorů vyplývá, že místní příslušnost soudních exekutorů má v Evropě velmi silnou pozici a že jde o tradiční a právně vyspělý princip, dle něhož probíhají výkony rozhodnutí. Exekutorská komora ČR má dlouhodobě za to, že by tzv. teritorialita měla vzniknout i v Česku tak, aby byla lépe garantována nezávislost a nestrannost soudních exekutorů, aby byla pro účastníky zajištěna blízkost a dostupnost exekutorského úřadu, aby byl dlužník pod důslednější kontrolou soudního exekutora, aby se systém exekucí stabilizoval a aby se celkový počet exekucí nadále snižoval. Pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů jsou i Notářská komora ČR, Soudcovská unie, nezisková organizace Člověk v tísni, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR nebo ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.

V evropských státech můžeme najít několik modelů místní příslušnosti. Zahraniční soudní exekutoři mají nejlepší zkušenosti s krajskou působností (resp. s působností ve vyšší správní jednotce, kterou může být i provincie či region) s rovnoměrným soudním rozvrhováním nápadu exekucí mezi exekutorské úřady.

Doplňme, že ačkoliv na Slovensku zatím neplatí místní příslušnost soudních exekutorů, prezidium Slovenskej komory exekútorov loni požádalo ministra spravedlnosti o zavedení krajské místní příslušnosti s rovnoměrným přidělováním exekucí. Tento návrh podporuje 90 % slovenských soudních exekutorů.

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.