Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Neplatné rozhodčí doložky mohou dostat do exekuce samotné úvěrové společnosti, původním dlužníkům pomáhají soudní exekutoři (26.11.2014)

Praha, 26. listopadu 2014 (EK ČR) – Společnosti, které zahájily exekuce na základě sporných rozhodčích doložek, se samy mohou ocitnout v exekuci. Exekuční řízení je nyní vedeno proti jedné z těchto firem, která vymáhala dluh po 48letém muži z Jindřichohradecka. Zahájil ho v pondělí 24. listopadu 2014 Městský soud v Brně a provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Vojtěcha Jaroše z Exekutorského úřadu Znojmo.
 
Exekuce, které konkrétní úvěrové firmy v minulosti nařídily prostřednictvím soudů proti dlužníkům na základě neplatných rozhodčích doložek, mají být podle některých judikátů Ústavního soudu a Nejvyššího soudu zastavovány. Zastavení řízení probíhá na základě návrhu dlužníka a provádí ho soud, který exekuci nařídil. V daném případě rozhodly vyšší soudy tak, že exekuci vedenou úvěrovou společností proti fyzické osobě zastavují a že společnost má zaplatit dlužníkovi náklady řízení. To se však v soudem stanovené lhůtě nestalo, lhůta pro zaplacení uběhla firmě marně, a rozhodnutí soudu se tak stalo vykonatelným. 48letý dlužník se rázem ocitl v postavení věřitele a rozhodl se domoci svého práva prostřednictvím soudního exekutora.
 
Soudní exekutor nyní vymáhá pohledávku pana M.K. po úvěrové společnosti. Dluh činí na jistině bezmála 3.000 Kč. Můžeme potvrdit, že soudní exekutor již zahájil exekuční řízení a že zaslal výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.
 
„Ačkoliv je chvályhodné, že některé organizace upozorňují na neplatné rozhodčí doložky, těžko mohou vykládat tento problém tak, že exekutor má smůlu. Problém netkví v exekučním, ale v rozhodčím řízení, které vůbec nemělo skončit rozhodčím nálezem. Pro úřední činnost soudního exekutora je v zásadě nerozhodné, zda vede exekuci na základě návrhu úvěrové společnosti, nebo proti ní. Vždy totiž musí respektovat rozhodnutí soudu, který má výsadní pravomoc rozhodovat o tom, komu svědčí právo na uhrazení pohledávky,“ uvedl soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš. Soudní exekutor zkrátka nerozhoduje o tom, že konkrétní osoba je dlužníkem, že má zaplatit určitou sumu a že jinak proti ní má být provedena exekuce. Rozhodnutí o nařízení exekučního řízení je čistě v kompetenci soudu a jedná se o rozhodnutí, které je závazné a musejí ho respektovat všechny strany.
 
Zastavení exekucí, které soudy zahájily na podkladě neplatných rozhodčích doložek, je plně v gesci soudů. Je-li řízení zastaveno, soudní exekutoři to bezezbytku respektují. Následkem zastavení exekuce však není vymazání pohledávky. Věřitel se v případě jejího neuhrazení dlužníkem může obrátit na soud a prostřednictvím žaloby dosáhnout uznání svého nároku ve standardním nalézacím řízení. Stane-li se rozhodnutí soudu v nalézacím řízení vykonatelné, může soud znovu zahájit exekuci.
 
Ohledně možností zastavení exekuce, kterou soud nařídil na základě neplatné rozhodčí doložky, se lidé mohou poradit i v Exekutorské komoře ČR. Bezplatné poradny fungují v Praze, Brně a Plzni.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.