Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření k reportáži televize Nova (07.12.2014)

Praha, 5. prosince 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR provedla několik kontrol konkrétního úřadu, přičemž na základě jedné z nich v minulosti získala určité poznatky, které vzhledem ke svým pravomocím pouhého dohledového orgánu bez kárné pravomoci nebyla schopná sama ověřit. Z preventivních důvodů proto Exekutorská komora ČR předala tyto poznatky policii a podala kárnou žalobu.
 
Bližší informace vzhledem k průběhu vyšetřování bohužel nemůžeme uvést. Jakmile však budou k dispozici konkrétní zprávy, které budou potvrzeny policií a dalšími orgány, a jakmile se tyto zprávy nebudou pohybovat na úrovni hypotéz, bude moci Exekutorská komora ČR řádně informovat veřejnost.
 
Exekutorská komora ČR striktně dbá na dodržování předpisů u všech soudních exekutorů a v případě zjištění pochybení podává kárnou žalobu. Učinili jsme tak i v tomto případě, kdy jsme podali i trestní oznámení. S orgány činnými v trestním řízení plně spolupracujeme na prošetření věci.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.