Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Komorní listy se staly recenzovaným časopisem (08.12.2014)

Praha, 8. prosince 2014 (EK ČR) – Komorní listy byly zapsány do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Na svém posledním zasedání tak rozhodla Rada pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR.
 
Komorní listy jsou časopisem soudních exekutorů, který vznikl za účelem prohloubení odborných znalostí v oblasti exekuční teorie a praxe a vytvoření prostoru pro publikační činnost v oblasti exekučního práva. Odborný čtvrtletník bezplatně vydává Exekutorská komora ČR, vychází od roku 2009.
 
Záruku vysoké odborné úrovně článků zajišťuje sedmičlenná redakční rada, kterou vede Mgr. David Hozman a jejímiž váženými členy jsou mimo jiné advokáti JUDr. et PhDr. Stanislav Balík a Mgr. František Korbel., Ph.D., nebo prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
 
O zařazení časopisu na Seznam usilovala redakční rada již od roku 2011, odkdy aplikuje otevřené recenzní řízení. Komorní listy spolupracují s několika nezávislými recenzenty, např. s JUDr. et PhDr. Janem Malastem z Katedry správního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni nebo s PhDr. Mgr. Janem Šmídem, Ph.D., pedagogem Katedry práva a veřejné správy Vysoké školy finanční a správní a Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 
Komorní listy jsou řádně registrovány Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 19153) a Národní technickou knihovnou jim bylo přiděleno číslo ISSN: ISSN 1805-1081 (print), ISSN 1805-109X (on-line).
 
Informaci o zařazení Komorních listů do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, resp. o aktualizaci Seznamu zveřejnila Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svých webových stránkách. V rámci svého 299. zasedání schválila aktualizaci Seznamu v počtu 160 periodik. Komorní listy jsou jediným časopisem zapsaným na Seznamu, jenž se specializovaně zabývá exekučním právem. Aktuální vydání naleznete zde.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.