Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Komorní listy se staly recenzovaným časopisem (08.12.2014)

Praha, 8. prosince 2014 (EK ČR) – Komorní listy byly zapsány do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Na svém posledním zasedání tak rozhodla Rada pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR.
 
Komorní listy jsou časopisem soudních exekutorů, který vznikl za účelem prohloubení odborných znalostí v oblasti exekuční teorie a praxe a vytvoření prostoru pro publikační činnost v oblasti exekučního práva. Odborný čtvrtletník bezplatně vydává Exekutorská komora ČR, vychází od roku 2009.
 
Záruku vysoké odborné úrovně článků zajišťuje sedmičlenná redakční rada, kterou vede Mgr. David Hozman a jejímiž váženými členy jsou mimo jiné advokáti JUDr. et PhDr. Stanislav Balík a Mgr. František Korbel., Ph.D., nebo prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
 
O zařazení časopisu na Seznam usilovala redakční rada již od roku 2011, odkdy aplikuje otevřené recenzní řízení. Komorní listy spolupracují s několika nezávislými recenzenty, např. s JUDr. et PhDr. Janem Malastem z Katedry správního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni nebo s PhDr. Mgr. Janem Šmídem, Ph.D., pedagogem Katedry práva a veřejné správy Vysoké školy finanční a správní a Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 
Komorní listy jsou řádně registrovány Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 19153) a Národní technickou knihovnou jim bylo přiděleno číslo ISSN: ISSN 1805-1081 (print), ISSN 1805-109X (on-line).
 
Informaci o zařazení Komorních listů do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, resp. o aktualizaci Seznamu zveřejnila Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svých webových stránkách. V rámci svého 299. zasedání schválila aktualizaci Seznamu v počtu 160 periodik. Komorní listy jsou jediným časopisem zapsaným na Seznamu, jenž se specializovaně zabývá exekučním právem. Aktuální vydání naleznete zde.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.