Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Série přednášek o exekucích proběhla v Praze, Brně a Lovosicích (12.12.2014)

Praha, 12. prosince 2014 (EK ČR) – Sérii školení pro střední školy a gymnázia zorganizovala Exekutorská komora ČR. Přednášky o dluhové prevenci a exekucích připravila pro studenty z Prahy, Lovosic a Brna.
 
Celkem tři přednášky proběhly na Střední odborné škole technické a zahradnické (SOŠTZ) v Lovosicích. 28. listopadu tam přednášel Mgr. Petr Látal, exekutorský koncipient Exekutorského úřadu Děčín soudního exekutora Mgr. Zdeňka Pánka. 4. prosince na něj hned dvěma semináři navázal Mgr. Jan Knapík, exekutorský kandidát Exekutorského úřadu Teplice soudního exekutora Mgr. Martina Svobody.
 
Zvýšení finanční a právní gramotnosti žáků bylo také cílem přednášek v Praze na Gymnáziu Postupická. Vedl je Mgr. Pavel Tintěra, exekutorský kandidát Exekutorského úřadu Rakovník soudní exekutorky JUDr. Hany Šajnerové: „Byl jsem mile překvapen zájmem ze strany gymnázia o tuto přednášku, ale také zájmem samotných studentů, kteří se nebáli vznášet dotazy, diskutovat a činit vlastní závěry. V první části přednášky jsem se zaměřil na otázky prevence rizikového chování a nastínil jsem možné příčiny vzniku dluhů. Druhá část byla více zaměřena na otázky týkající se samotné exekuce, tedy fáze předžalobní, fáze nalézacího řízení a samozřejmě fáze vykonávací, kde se studenti dozvěděli nejen to, jaká cesta k exekuci vede, ale také to, jak se mohou, nebo jak by se měli jednotliví účastníci v průběhu řízení chovat.“ Workshopy na Gymnáziu Postupická, kterých se zúčastnilo 70 studentů, proběhly ve dnech 9. a 11. prosince.
 
Další dvě přednášky uspořádala Exekutorská komora ČR na Gymnáziu v Brně Vídeňská. O dluhové problematice hovořil před studenty Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor Exekutorského úřadu Hodonín.
 
Osvětové činnosti se Exekutorská komora ČR věnuje intenzivně. Kromě workshopů na školách pravidelně pořádá bezplatné interaktivní vzdělávací akce pro seniory či matky v tísni. Kromě toho provozuje bezplatné právní poradny.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.