Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

K nálezu Ústavního soudu – I. ÚS 1041/14 (12.12.2014)

 Praha, 12. prosince 2014 (EK ČR) – Ústavní soud dnes vyhlásil nález ve věci doručování platebního rozkazu nezletilému dlužníkovi. Týká se nalézacího řízení, kdy dopravní podnik, resp. společnost, která pohledávku odkoupila, podala žalobu na 16letou dívku. Ústavní soud zrušil předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 5 s tím, že v zásadě pochybily a že platební rozkaz měl být doručen nejen zákonným zástupcům (a zejména tomu z rodičů, s nímž nezletilá sdílí domácnost), ale i 16leté dívce. Ta totiž podle Ústavního soudu měla mít právo zúčastnit se jednání. I vzhledem k tomu, že dosud nebyla plnoletá, měla mít právo na participaci v řízení. Ústavní soud proto zrušil platební rozkazy, které proti dívce vydal Obvodní soud pro Prahu 5. Samotnou otázkou pokuty, toho, zda byla dopravním podnikem udělena oprávněně či zda nezletilá je odpovědná za dluhy, či nikoliv, se soud nezabýval.
 
Důsledkem nálezu Ústavního soudu bude jakýsi restart nalézacího řízení, které proti dnes již 20leté dívce zahájila věřitelská společnost. Nalézací řízení se de facto vrátí na začátek a účastníkům řízení bude muset být znovu a řádně doručováno. Případným tazatelům k této věci však důrazně připomínáme, že nalézací řízení není exekučním řízením a že jde o proces, jenž předchází samotnému zahájení exekuce a činnosti soudního exekutora vůbec. Exekuční otázka s dnešním nálezem Ústavního soudu nesouvisí, byť se sluší dodat, že exekuce, které soudy nařídily proti nezletilým, vnímá Exekutorská komora ČR jako velmi problematické téma a na nevhodnou právní úpravu dlouhodobě poukazuje.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.