Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

V novém roce se mění výše nezabavitelných částek (06.01.2015)

Praha, 6. ledna 2015 (EK ČR) – V novém roce se opět mění výše nezabavitelných částek při provádění srážek ze mzdy. Vláda zvýšila srážku, kterou je možné provést ve prospěch věřitele. Znamená to úpravu pravidel, jimiž se řídí mzdové účetní při výpočtu a odvodu správných výší srážek u zaměstnanců, jimž vyplácejí mzdu.
 
Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce, jehož výše zůstává na 3.410 Kč, a normativní náklady na bydlení, které vláda svým nařízením pro rok 2015 snížila z 5.873 Kč na 5.767 Kč. Po provedení příslušných výpočtů činí základní nezabavitelná částka na osobu povinného při provádění srážek ze mzdy 6.118 Kč, klesla tedy o 71 Kč. K ní se dále připočítávají částky na vyživované osoby, tj. na manžela a na děti. Na každou jednu vyživovanou osobu se jako „bonus“ připočítá nezabavitelná částka ve výši 1.529,5 Kč (tj. čtvrtina základní nezabavitelné částky).
 
„V novém roce se tedy dostane i na věřitele. Při provádění srážek ze mzdy dlužníka bude jejich pohledávka uspokojována o něco rychleji, protože došlo o téměř 71korunové snížení nezabavitelné částky. A netýká se to jen exekucí, ale i insolvencí, soudních výkonů rozhodnutí nebo exekucí dle daňového řádu. Spokojení mohou být také dlužníci, kterým se tímto způsobem podaří v kratším čase umořit svůj závazek, díky čemuž mohou předejít aplikaci dalších způsobů nuceného úředního zpeněžování jejich majetku,“ uvedl Mgr. David Koncz, prezident Exekutorské komory ČR.
 
Uvažujme příklad, kdy dlužník pobírá čistou měsíční mzdu ve výši 20.000 Kč, je ženatý a má dvě děti. Pohledávka, na kterou jsou prováděny srážky v rámci soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, není přednostní. V loňském roce srazil zaměstnavatel dlužníkovi ze mzdy 3.057 Kč, přičemž nezabavitelná částka činila 10.830 Kč a zaměstnanci bylo vyplaceno 16.943 Kč. V letošním roce[1] strhne mzdová účetní dlužníkovi z čistého příjmu částku 3.175 Kč (nezabavitelná částka je 10.707 Kč) a zaměstnanci bude vyplaceno 16.825 Kč.
 

 


[1] Nově vypočtené částky uplatní plátce mzdy poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky změnily.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.