Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Do dražby půjdou pozemky uprchlého odsouzeného R. K. v Ostravě (02.12.2014)

Praha, 2. prosince 2014 (EK ČR) – Soudní exekutor plánuje dražbu pozemků ve vlastnictví R. K. v Ostravě. Ustanovený znalec již dokončil znalecký posudek, na jehož základě bylo vydáno usnesení o ceně. Usnesení však musí nabýt právní moci k tomu, aby mohla být vydána dražební vyhláška. Samotné dražební jednání se pak koná nejméně 30 dnů od vydání této vyhlášky, která je řádně zveřejněna i na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz). Nejnižší podání bude v případě pozemků v Ostravě činit dvě třetiny ceny odhadní, jak stanovuje zákon.
 
Exekuce nařízené soudem proti R. K. jsou v současné době vedeny zejména prodejem nemovitých věcí dlužníka. Znalec také provedl odbornou prohlídku nemovitých věcí v Černošicích, k nimž již obdržel projektovou dokumentaci. Nyní je pravděpodobné, že bude schopen zpracovat znalecký posudek k určení tržní ceny nemovitých věcí.
 
K ustanovení znalce došlo poté, co v trestním řízení vedeném proti R. K. bylo zrušeno zajištění pro případný trest propadnutí majetku dlužníka. Po vyhotovení znaleckého posudku bude z procesního hlediska následovat vydání usnesení o ceně nemovitosti. Poté bude moci být vydána dražební vyhláška, kde se stanoví nejnižší podání, termín a místo konání dražby.
 
Exekuční příkaz k prodeji je vydán i na druhou nemovitou věc, která se nachází v Černošicích, jakož i na další nemovité věci ve vlastnictví dlužníka. Co se týče samotného exekučního prodeje vily, která je dle rozhodnutí soudu ve společném jmění manželů, ačkoliv v katastru nemovitostí je zapsána pod jménem manželky dlužníka, dosud nebyla provedena prohlídka nemovité věci a nebyl vypracován znalecký posudek, neboť exekuční řízení zatím probíhá jinými způsoby. V řízení o vyloučení nemovitých věcí z exekuce již bylo pravomocně rozhodnuto – soud zamítl žalobu na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.[1]
 
Očekává se, že se o výtěžek dražeb přihlásí více věřitelů. V současné době jsou proti R. K. vedeny tři exekuce. Celková dlužná částka činí 200 miliónů korun. Cílem exekučních řízení je zpeněžit majetek odsouzeného, a umořit tak pohledávky věřitelů.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz

 


[1] Ústavní stížnost podaná manželkou uprchlého podnikatele nemá vliv na průběh exekučního řízení. Podání ústavní stížnosti samo o sobě nemá odkladný účinek a neovlivňuje proces exekučního prodeje nemovitosti v dražbě.
Ústavní stížnost je institutem, jímž se účastník dovolává ochrany svých ústavních práv. Tento režim je třeba oddělovat od klasických opravných prostředků, zejména ve formě odvolání a dovolání proti soudním rozhodnutím.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.