Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Do dražby půjdou pozemky uprchlého odsouzeného R. K. v Ostravě (02.12.2014)

Praha, 2. prosince 2014 (EK ČR) – Soudní exekutor plánuje dražbu pozemků ve vlastnictví R. K. v Ostravě. Ustanovený znalec již dokončil znalecký posudek, na jehož základě bylo vydáno usnesení o ceně. Usnesení však musí nabýt právní moci k tomu, aby mohla být vydána dražební vyhláška. Samotné dražební jednání se pak koná nejméně 30 dnů od vydání této vyhlášky, která je řádně zveřejněna i na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz). Nejnižší podání bude v případě pozemků v Ostravě činit dvě třetiny ceny odhadní, jak stanovuje zákon.
 
Exekuce nařízené soudem proti R. K. jsou v současné době vedeny zejména prodejem nemovitých věcí dlužníka. Znalec také provedl odbornou prohlídku nemovitých věcí v Černošicích, k nimž již obdržel projektovou dokumentaci. Nyní je pravděpodobné, že bude schopen zpracovat znalecký posudek k určení tržní ceny nemovitých věcí.
 
K ustanovení znalce došlo poté, co v trestním řízení vedeném proti R. K. bylo zrušeno zajištění pro případný trest propadnutí majetku dlužníka. Po vyhotovení znaleckého posudku bude z procesního hlediska následovat vydání usnesení o ceně nemovitosti. Poté bude moci být vydána dražební vyhláška, kde se stanoví nejnižší podání, termín a místo konání dražby.
 
Exekuční příkaz k prodeji je vydán i na druhou nemovitou věc, která se nachází v Černošicích, jakož i na další nemovité věci ve vlastnictví dlužníka. Co se týče samotného exekučního prodeje vily, která je dle rozhodnutí soudu ve společném jmění manželů, ačkoliv v katastru nemovitostí je zapsána pod jménem manželky dlužníka, dosud nebyla provedena prohlídka nemovité věci a nebyl vypracován znalecký posudek, neboť exekuční řízení zatím probíhá jinými způsoby. V řízení o vyloučení nemovitých věcí z exekuce již bylo pravomocně rozhodnuto – soud zamítl žalobu na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.[1]
 
Očekává se, že se o výtěžek dražeb přihlásí více věřitelů. V současné době jsou proti R. K. vedeny tři exekuce. Celková dlužná částka činí 200 miliónů korun. Cílem exekučních řízení je zpeněžit majetek odsouzeného, a umořit tak pohledávky věřitelů.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz

 


[1] Ústavní stížnost podaná manželkou uprchlého podnikatele nemá vliv na průběh exekučního řízení. Podání ústavní stížnosti samo o sobě nemá odkladný účinek a neovlivňuje proces exekučního prodeje nemovitosti v dražbě.
Ústavní stížnost je institutem, jímž se účastník dovolává ochrany svých ústavních práv. Tento režim je třeba oddělovat od klasických opravných prostředků, zejména ve formě odvolání a dovolání proti soudním rozhodnutím.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.