Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR sbírá statistická data o počtu exekucí (13.01.2015)

Praha, 13. ledna 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR právě provádí sběr statistických údajů o počtu exekucí v roce 2014. Výstupy týkající se pravomocných řízení budou jako každoročně známy a zveřejněny v průběhu měsíce března.

 

 
Lze předpokládat, že na počty exekucí mělo v loňském roce vliv několik skutečností, a to zejména snížení odměn advokátů, kteří zastupují věřitele v nalézacím a následně exekučním řízení, změna poplatků za podání platební rozkazu, počet zahájených insolvenčních řízení nebo předávání spisů ze soudních výkonů rozhodnutí exekutorským úřadům.
 
Statistiky soudní agendy sice technicky odpovídají exekučnímu nápadu věcí na soudech, ovšem od počtu reálně prováděných exekucí se mohou odchylovat. Ilustrovat to lze i na počtu exekucí za rok 2013, kdy bylo dle statistik Exekutorské komory ČR skutečně zahájeno 714.000 exekucí. „Vypovídající hodnota statistik soudní agendy je proto pro naše analýzy relativní, spíše nízká,“ uvedl Mgr. David Koncz, prezident Exekutorské komory ČR.
 
Ve statistikách soudů o počtu zahájených řízení totiž není reflektována řada důležitých faktorů. „I když soud zahájí exekuci, nemusí už dojít k pověření soudního exekutora k provedení řízení. Třeba proto, že dlužník uhradí dlužnou částku. A musíme vzít v potaz i četné situace, kdy sice dojde k pověření soudního exekutora, ale řízení je spojeno s jinou exekucí, která je proti dlužníkovi již vedena,“ upřesnil prezident Mgr. David Koncz. V neposlední řadě jsou v údajích soudů obsaženy i „latentní“ exekuce, tj. řízení, která jsou přerušena, např. v důsledku konstatování úpadku.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.