Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EK ČR-Reakce na pořad Máte slovo vysílaný na programu ČT 1 dne 22. ledna 2015 (23.01.2015)

Praha, 23. ledna 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR se vymezuje proti informacím, které zazněly v pořadu Máte slovo na programu ČT 1 dne 22. ledna 2015.
 
57letý pan E. J., který v pořadu vystoupil, konstatoval, že exekuce proti němu nařídil soud kvůli jistině 5.500 Kč a že celkem splácí 140.000 Kč. Z Centrální evidence exekucí však vyplývá, že soud proti panu E. J. zahájil osm exekucí a celková dlužná částka činí pouze na jistinách, tj. bez úroků a příslušenství, 84.775 Kč, přičemž takřka ve všech řízeních je odměna soudního exekutora, jenž byl soudem pověřen k vymožení dlužné částky, stanovena v minimální zákonné výši.
 
 
Dlužník své dluhy nesplácí. Pohledávky věřitelů, natož pak náklady řízení se nedaří uspokojovat ani prostřednictvím vydaných exekučních příkazů ke srážkám z příjmu či k postižení bankovního účtu, což jsou neinvazivní a primární způsoby provedení exekuce.
 
V souvislosti s výše uvedeným se Exekutorská komora ČR obrací dopisem na ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Michaelu Marksovou, která tento případ komentovala, s cílem uvést na pravou míru informace, z nichž v pořadu vycházela, a dementovat výroky, jež ve vysílání zazněly. „Se vší úctou k činnosti resortu práce i samotné paní ministryně mám za to, že moc výkonná by neměla veřejně zpochybňovat zákony a spravedlnost, neměla by veřejnosti vysílat vzkaz, že platit věřiteli dluh je ‚skandální’, neměla by bez znalosti věci konstatovat nonsensy typu, že u dluhu ve výši 6.000 Kč se náklady řízení pohybují v ‚absurdním množství’,“ uvedl prezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz. Exekutorská komora ČR dopisem požádá paní ministryni Marksovou, zda by napříště ve svých televizních vystoupeních mohla vycházet z ověřených a relevantních informací a argumentovat přesně bez záměny jednotlivých právnických profesí.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.