Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

EK ČR-Reakce na pořad Máte slovo vysílaný na programu ČT 1 dne 22. ledna 2015 (23.01.2015)

Praha, 23. ledna 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR se vymezuje proti informacím, které zazněly v pořadu Máte slovo na programu ČT 1 dne 22. ledna 2015.
 
57letý pan E. J., který v pořadu vystoupil, konstatoval, že exekuce proti němu nařídil soud kvůli jistině 5.500 Kč a že celkem splácí 140.000 Kč. Z Centrální evidence exekucí však vyplývá, že soud proti panu E. J. zahájil osm exekucí a celková dlužná částka činí pouze na jistinách, tj. bez úroků a příslušenství, 84.775 Kč, přičemž takřka ve všech řízeních je odměna soudního exekutora, jenž byl soudem pověřen k vymožení dlužné částky, stanovena v minimální zákonné výši.
 
 
Dlužník své dluhy nesplácí. Pohledávky věřitelů, natož pak náklady řízení se nedaří uspokojovat ani prostřednictvím vydaných exekučních příkazů ke srážkám z příjmu či k postižení bankovního účtu, což jsou neinvazivní a primární způsoby provedení exekuce.
 
V souvislosti s výše uvedeným se Exekutorská komora ČR obrací dopisem na ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Michaelu Marksovou, která tento případ komentovala, s cílem uvést na pravou míru informace, z nichž v pořadu vycházela, a dementovat výroky, jež ve vysílání zazněly. „Se vší úctou k činnosti resortu práce i samotné paní ministryně mám za to, že moc výkonná by neměla veřejně zpochybňovat zákony a spravedlnost, neměla by veřejnosti vysílat vzkaz, že platit věřiteli dluh je ‚skandální’, neměla by bez znalosti věci konstatovat nonsensy typu, že u dluhu ve výši 6.000 Kč se náklady řízení pohybují v ‚absurdním množství’,“ uvedl prezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz. Exekutorská komora ČR dopisem požádá paní ministryni Marksovou, zda by napříště ve svých televizních vystoupeních mohla vycházet z ověřených a relevantních informací a argumentovat přesně bez záměny jednotlivých právnických profesí.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.