Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Ve Svitavách se objevily falešné exekuční výzvy (02.02.2015)

Praha, 2. února 2015 (EK ČR) – Ve Svitavách se v těchto dnech objevily falešné exekuční výzvy. Pachatel neoprávněně vyzývá adresáty k úhradě poplatků za komunální odpad za období roku 2010. Jinak vyhrožuje „provedením fyzické exekuce“. Exekutorská komora ČR podává trestní oznámení a obrátí se i na Finanční analytický útvar Ministerstva financí, aby zablokoval bankovní účet, který podvodník používá.
 
Pachatel oslovuje adresáty, proti kterým soud ve skutečnosti nenařídil exekuci a kteří pravděpodobně ani nejsou dlužníky města Svitavy. Ve výzvách zneužívá jméno soudní exekutorky Exekutorského úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové.
Číslo účtu, které podvodník ve výzvách uvádí, je 43-6683980227/0100, variabilní symbol 1464216490. Internetovou rešerší bylo zjištěno, že tento účet již v minulosti sloužil k páchání trestné činnosti.
 
Falešnou výzvu lze rozpoznat poměrně snadno. Podvodník ji zasílá v obyčejné obálce s červeným nápisem „exekuce“ a přikládá k ní složenku. Samotný dokument nese podivný název „Poslední exekuční výzva před provedením fyzické exekuce podle § 47 odst. 1 o.s.ř.“, obsahuje neznámý tvar spisové značky, sumarizuje nesmyslně definované výdaje a odkazuje se na soudní řízení, jež neproběhlo. Nadto používá nepřípustné výhrůžky v tom smyslu, že v případě neuhrazení dluhu do 9. února 2015 dojde „k okamžité fyzické exekuci“ a že výkon provede „exekuční komisař“, což je osoba, která v exekučním řízení vedeném podle zákona neexistuje. Výzva obsahuje i pravopisné chyby. Její ukázku naleznete níže.
 
V případě pochybností se tazatelé mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR, na Městský úřad Svitavy, který jim potvrdí bezdlužnost, či na policii, kde mohou podat trestní oznámení. Pachateli by mohl hrozit trest odnětí svobody až na tři léta či více v závislosti na výši škody, a to za trestný čin podvodu, padělání a pozměnění veřejné listiny a nedovolené výroby a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka.
 
Exekutorská komora ČR opakovaně apeluje na veřejnost, aby byla obezřetná. Úřední dokumenty musejí obsahovat povinné náležitosti, jejichž pravost lze ověřit. V poslední době navíc přibývá falešných exekucí. O těchto případech můžete číst zde: 01.12.2014, 25.08.2014, 21.07.2014, 17.07.2014, 15.07.2014, 16.07.2014, 23.05.2014, 14.01.2013, 18.10.2012.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
Ukázka podvodné exekuční výzvy:
 
 
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.