Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Místní příslušnost nepovede ke snížení vymahatelnosti (12.03.2015)

Praha, 12. března 2015 (EK ČR) – Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů nepovede ke snížení vymahatelnosti práva. Úspěšnost provedení exekuce, kterou zahájil soud, závisí na jiných faktorech. Princip místní příslušnosti podporují kromě Exekutorské komory ČR i Soudcovská unie, Notářská komora ČR, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, organizace Člověk v tísni nebo ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.
 

 

„Úspěšnost exekuce ovlivňují dvě hlavní okolnosti. Podstatné je, zda dlužník má, nebo nemá postižitelný majetek, jehož zpeněžením by došlo k uspokojení pohledávky věřitele. Na tuto okolnost nemá soudní exekutor vliv. Druhým faktorem je soubor prostředků, jimiž soudní exekutor ze zákona disponuje k vymožení dluhu. Způsoby provedení exekuce jsou však pro všechny soudní exekutory nastaveny stejně, ať už působí v kterémkoliv obvodu v Česku,“ uvedl Mgr. David Koncz, prezident Exekutorské komory ČR.
 
Stavovská organizace soudních exekutorů má za to, že obavy některých věřitelských subjektů pramení spíše z plánovaných legislativních úprav, nikoliv ze samotného principu místní příslušnosti. „V legislativním procesu jsou návrhy, které by mohly zásadním způsobem zkomplikovat průběh exekucí, což by vedlo k prodloužení řízení a ke snížení vymahatelnosti práva,“ doplnil prezident Mgr. Koncz v návaznosti na návrhy vycházející ze sněmovních tisků č. 181 či 337.
 
Jakékoliv obavy věřitele z případné nečinnosti soudního exekutora, který by byl pověřen výkonem řízení, jsou liché. I po zavedení místní příslušnosti by samozřejmě bylo možné postihnout nečinnost či průtahy v řízení. Pokud by soudní exekutor nepracoval správně, rychle a efektivně, byl by – stejně jako dnes – kárně postižitelný.
 
 
K tématu:
Místní příslušnost soudních exekutorů funguje v celé Evropské unii (18.11.2014)
Právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů (29.09.2014)
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.