Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Místní příslušnost nepovede ke snížení vymahatelnosti (12.03.2015)

Praha, 12. března 2015 (EK ČR) – Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů nepovede ke snížení vymahatelnosti práva. Úspěšnost provedení exekuce, kterou zahájil soud, závisí na jiných faktorech. Princip místní příslušnosti podporují kromě Exekutorské komory ČR i Soudcovská unie, Notářská komora ČR, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, organizace Člověk v tísni nebo ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.
 

 

„Úspěšnost exekuce ovlivňují dvě hlavní okolnosti. Podstatné je, zda dlužník má, nebo nemá postižitelný majetek, jehož zpeněžením by došlo k uspokojení pohledávky věřitele. Na tuto okolnost nemá soudní exekutor vliv. Druhým faktorem je soubor prostředků, jimiž soudní exekutor ze zákona disponuje k vymožení dluhu. Způsoby provedení exekuce jsou však pro všechny soudní exekutory nastaveny stejně, ať už působí v kterémkoliv obvodu v Česku,“ uvedl Mgr. David Koncz, prezident Exekutorské komory ČR.
 
Stavovská organizace soudních exekutorů má za to, že obavy některých věřitelských subjektů pramení spíše z plánovaných legislativních úprav, nikoliv ze samotného principu místní příslušnosti. „V legislativním procesu jsou návrhy, které by mohly zásadním způsobem zkomplikovat průběh exekucí, což by vedlo k prodloužení řízení a ke snížení vymahatelnosti práva,“ doplnil prezident Mgr. Koncz v návaznosti na návrhy vycházející ze sněmovních tisků č. 181 či 337.
 
Jakékoliv obavy věřitele z případné nečinnosti soudního exekutora, který by byl pověřen výkonem řízení, jsou liché. I po zavedení místní příslušnosti by samozřejmě bylo možné postihnout nečinnost či průtahy v řízení. Pokud by soudní exekutor nepracoval správně, rychle a efektivně, byl by – stejně jako dnes – kárně postižitelný.
 
 
K tématu:
Místní příslušnost soudních exekutorů funguje v celé Evropské unii (18.11.2014)
Právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů (29.09.2014)
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.