Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR má nové vedení (26.03.2015)

Praha, 26. března 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR má nové prezidium. Zvolili ho soudní exekutoři na svém 31. sněmu, který se dnes koná v Brně.
 
Do čela stavovské organizace soudních exekutorů byli zvoleni prezidentka Mgr. Pavla Fučíková, viceprezident JUDr. Vladimír Plášil a členové prezidia Mgr. Petr Polanský, Mgr. Martin Tunkl a Mgr. Jan Mlynarčík. Tito nahradí od 4. dubna 2015 prezidium pod vedením prezidenta Mgr. Davida Koncze, jemuž řádně vyprší tříleté funkční období.
 
„Chceme pokračovat v dobré práci a vyvinout maximální a všestranné úsilí k tomu, aby se exekutorská obec znovu stala plně respektovanou nejen v očích odborné právnické sféry, ale i v běžném vnímání širokou veřejností,“ konstatovala prezidentka čerstvě zvolené prezidiální sestavy Mgr. Pavla Fučíková.
 
Nové prezidium chce navázat na činnost dosavadního vedení Exekutorské komory ČR, které zefektivnilo kontrolní a dohledovou činnost a zásadním způsobem rozšířilo osvětové aktivity směrem k veřejnosti např. prostřednictvím zavedení on-line poraden, Kliniky exekutorského práva při Masarykově univerzitě, zařazením Komorních listů na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik, pořádání bezplatných přednášek na školách či v domovech pro seniory a zejména vysvětlováním významu ustanovení, jež vešla v účinnost v roce 2013 spolu s novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu.
 
„Mohu konstatovat, že Komoru předáváme novému vedení ve velmi dobré kondici. Cením si toho, že prezidium se po celou dobu snažilo řešit problémy konstruktivně a vždy se mu dařilo najít shodu. Děkuji za několikaletou spolupráci svému předchůdci a současně členovi prezidia Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, viceprezidentovi Mgr. Michalu Rudému a členům prezidia JUDr. Vladimíru Plášilovi a JUDr. Ingrid Švecové. Novému vedení Komory přeji hodně síly v hledání kompromisů a jednání na všech úrovních. Jsem pevně přesvědčen, že Komora má před sebou dobrou budoucnost a že bude dál stavět na principech slušnosti a profesionalisty,“ uvedl Mgr. David Koncz, jenž byl členem prezidia od roku 2009 a rozhodl se již nekandidovat.
 
Nové prezidium Exekutorské komory ČR bude podrobněji specifikovat své priority současně s oficiálním převzetím mandátu.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.