Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR má nové vedení (26.03.2015)

Praha, 26. března 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR má nové prezidium. Zvolili ho soudní exekutoři na svém 31. sněmu, který se dnes koná v Brně.
 
Do čela stavovské organizace soudních exekutorů byli zvoleni prezidentka Mgr. Pavla Fučíková, viceprezident JUDr. Vladimír Plášil a členové prezidia Mgr. Petr Polanský, Mgr. Martin Tunkl a Mgr. Jan Mlynarčík. Tito nahradí od 4. dubna 2015 prezidium pod vedením prezidenta Mgr. Davida Koncze, jemuž řádně vyprší tříleté funkční období.
 
„Chceme pokračovat v dobré práci a vyvinout maximální a všestranné úsilí k tomu, aby se exekutorská obec znovu stala plně respektovanou nejen v očích odborné právnické sféry, ale i v běžném vnímání širokou veřejností,“ konstatovala prezidentka čerstvě zvolené prezidiální sestavy Mgr. Pavla Fučíková.
 
Nové prezidium chce navázat na činnost dosavadního vedení Exekutorské komory ČR, které zefektivnilo kontrolní a dohledovou činnost a zásadním způsobem rozšířilo osvětové aktivity směrem k veřejnosti např. prostřednictvím zavedení on-line poraden, Kliniky exekutorského práva při Masarykově univerzitě, zařazením Komorních listů na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik, pořádání bezplatných přednášek na školách či v domovech pro seniory a zejména vysvětlováním významu ustanovení, jež vešla v účinnost v roce 2013 spolu s novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu.
 
„Mohu konstatovat, že Komoru předáváme novému vedení ve velmi dobré kondici. Cením si toho, že prezidium se po celou dobu snažilo řešit problémy konstruktivně a vždy se mu dařilo najít shodu. Děkuji za několikaletou spolupráci svému předchůdci a současně členovi prezidia Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, viceprezidentovi Mgr. Michalu Rudému a členům prezidia JUDr. Vladimíru Plášilovi a JUDr. Ingrid Švecové. Novému vedení Komory přeji hodně síly v hledání kompromisů a jednání na všech úrovních. Jsem pevně přesvědčen, že Komora má před sebou dobrou budoucnost a že bude dál stavět na principech slušnosti a profesionalisty,“ uvedl Mgr. David Koncz, jenž byl členem prezidia od roku 2009 a rozhodl se již nekandidovat.
 
Nové prezidium Exekutorské komory ČR bude podrobněji specifikovat své priority současně s oficiálním převzetím mandátu.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.