Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Zdražení služeb České pošty dopadne i na oblast exekucí (02.02.2015)

Praha, 2. února 2015 (EK ČR) – Zdražení služeb, které od února zavedla Česká pošta, bude mít dopad i na exekuce. Řízení se prodraží, což bude znamenat další zátěž pro dlužníky.
 
Od 1. února 2015 stouply v průměru o pět až deset procent ceny za některé poštovní služby. Doručenky podražily o 5 Kč, a cena jednoho doporučeného dopisu zasílaného v rámci řízení tak překračuje hranici 50 Kč. Uvedené pocítí jak soudy, tak soudní exekutoři či notáři. Exekutorská komora ČR se proto hodlá obrátit na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o pomoc a vyjednání výjimky, která by zabránila dalším zbytečným finančním nákladům na straně dlužníků a úředních osob, na které stát přenesl působnost vymáhat právo. „Vždyť dlužník hradí v rámci nákladů řízení i DPH. Nemalou měrou tak přispívá do státního rozpočtu a je zbytečné, aby mu vznikaly další výdaje s poštovným, když tyto částky v konečném důsledku vlastně také zprostředkovaně plynou do erární kasy,“ uvedl Mgr. Ing. Jiří Prošek, člen prezidia Exekutorské komory ČR.
 
Cena za doručení zásilky s doručenkou:
 
cena před 1. 2. 2015
cena po 1. 2. 2015
47 Kč
52 Kč
 
Soudní exekutoři navíc vyjadřují nespokojenost se stávající úrovní služeb České pošty. „Reklamujeme 10 až 20 procent doručenek. Doručovatelky často nerespektují určený způsob doručení. Máme zkušenost s tím, že zásilky navzdory vyplněným parametrům vkládají do P. O. Boxů nebo listiny určené do vlastních rukou předávají zmocněncům. Nejvíce se však setkáváme se špatně vyplněnými údaji o doručení, které jsou však pro řádný průběh řízení klíčové,“ konstatoval Mgr. Ing. Prošek. Exekutorská komora ČR tyto podněty přijímá a vyhodnocuje jejich kvantitu v kontextu celkových objemů plateb odváděných České poště. Ze získaných dat vyplývá, že plánované zdražení není adekvátní úrovni poskytovaných služeb a že vhodnějším řešením pro oblast justice je využití alternativních způsobů doručování. Soudní exekutoři tyto nové možnosti již zkoumají a jsou otevřeni nabídkám dalších operátorů.
 
Průměrně velký exekutorský úřad zaplatí od 1. února 2015 na doručenkách o 10.000 Kč měsíčně navíc. „Jde o velkou položku. Důvod zdražení je ale nevysvětlitelný. I vzhledem k tomu, že ceny ropy a pohonných hmot klesají,“ doplnil Mgr. Ing. Jiří Prošek.
 
 
Doručenka je obdobou dodejky a používá se u obálek pro doručování podle občanského soudního řádu. Podobu doručenkové obálky určuje kromě zákona i směrnice Ministerstva spravedlnosti. Doručenková obálka zasílaná soudním exekutorem má zelený pruh a její součástí je výzva a poučení o právním dopadu případného nepřevzetí zásilky. Samotná doručenka ve formě perforovaného okénka se po podepsání adresátem sejme a vrátí se odesilateli.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.