Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Další falešné exekuce, tentokrát v Litomyšli 30.03.2015

Praha, 30. března 2015 (EK ČR) – V Česku se objevily další falešné exekuční výzvy. Zasáhly Litomyšl a podobají se vlně, která v únoru zaplavila Svitavy. Adresáti by neměli provádět žádné úhrady na účty uvedené ve výzvě.
 
Pachatel vyzývá adresáty k úhradě nedoplatku za komunální odpad ve výši 11.950 Kč nebo 14.050 Kč, jinak hrozí „provedením fyzické exekuce“. Listiny označuje hlavičkou neexistujícího exekutorského úřadu Litomyšl. Soudní exekutorka JUDr. Taťána Macková, jejíž jméno bylo zneužito, je soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Ústí nad Orlicí. V podvodném dokumentu jsou rovněž chybně uvedeny kontaktní údaje. Fiktivní odesílací adresa patří Městskému úřadu v Litomyšli.
 
Internetovou rešerší bylo zjištěno, že účty, které podvodník používá (246973849/0300 či 43-668398227/0100), v minulosti už sloužily k páchání trestné činnosti, např. v případě nedoplatků za elektřinu. Ukázku falešné výzvy naleznete níže. Je v ní mimo jiné obsažen nesmyslný odkaz na „nařízení“ blíže nespecifikovaného obvodního soudu či výhrůžka návštěvou „exekučního komisaře“, který není osobou, jež by reálně a v souladu se zákonem figurovala v exekučním řízení.
 
Podvodný dokument je distribuován korespondenční cestou. Obdrželi jej i lidé, kteří nejsou dlužníky, proti nimž soud nařídil exekuci.
 
Exekutorská komora ČR, která dosud zaznamenala podněty od několika osob, podává trestní oznámení. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na tři roky či více v závislosti na výši škody, a to za trestný čin podvodu, padělání a pozměnění veřejné listiny a nedovolené výroby a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka.
 
Více informací naleznete zde: Ve Svitavách se objevily falešné exekuční výzvy (02.02.2015).
 
V případě pochybností o pravosti výzvy se tazatelé mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR, dále na Městský úřad Litomyšl za účelem potvrzení bezdlužnosti či na policii, kde lze podat trestní oznámení.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 
Ukázka falešné exekuční výzvy:
 
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.