Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Známe nejlepší Podnikové právníky 2015 (17.4.2015)

Unie podnikových právníků ČR ocenila nejlepší podnikové právníky. Na čtvrtém ročníku akce vyhlásila vítěze v osmi kategoriích. Slavnostní večer Podnikový právník 2015 se konal včera v Praze.
 
Šestičlenná porota v čele s JUDr. Marií Brejchovou, LL.M., prezidentkou Unie podnikových právníků ČR, rozhodla na podkladě návrhů členů Unie, zaměstnavatelů i veřejnosti o udělení ocenění:
 
- společnosti Siemens, v kategorii Podniková právní kancelář, cenu převzal vedoucí právního týmu společnosti Mgr. Richard Baček,
- Mgr. Ing. Petře Gříbkové, právničce společností Atlas Consulting a Atlas Software v kategorii Samostatný podnikový právník,
- JUDr. Jaroslavě Lopourové ze společnosti VÍTKOVICE, a.s., v kategorii Obchodní (závazkové) právo,
- JUDr. Denise Bellinger, vedoucí právničce společnosti Hewlett Packard v kategorii Právo technologické, IT a komunikací,
- JUDr. Jakubu Handrlicovi, LL.M., Ph.D., právníkovi společnosti Net4Gas v kategorii Správní právo,
- JUDr. Jiřině Králové, právničce společnosti ČEZ, a.s., v kategorii Stavební právo a právo nemovitostí,
- JUDr. Václavu Filipovi, Ph.D., právníkovi společnosti O2 v kategorii Perspektiva 2015,
- JUDr. Jaroslavě Hoťové, v kategorii Právník, který se zasloužil o UPP ČR.
 
Slavnostního večera Právník roku 2015 se v prostorách České spořitelny v Rytířské ulici v Praze mimo jiné zúčastnili Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR, který převzal záštitu nad akcí, náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Petr Jäger, představitelé profesních komor a asociací právnických profesí, zástupci akademické sféry, průmyslu či organizačních partnerů večera, tj. společností ATLAS Consulting spol. s r.o., a Wolters Kluwer a.s., odborného měsíčníku Právní rádce vydavatelství Economia, a.s., coby mediálního partnera a také hlavního partnera Unie podnikových právníků ČR pro rok 2015 advokátní kanceláře JŠK. Ocenění podnikový právníci převzali grafický list z dílny mistra Jiřího Slívy.
 
Unie podnikových právníků, která letos slaví čtvrtstoletí své existence, uděluje ocenění Podnikový právník s cílem propagovat a popularizovat práci podnikových právníků jak u odborné, tak laické veřejnosti, u představitelů a zaměstnanců orgánů státu i u volených zástupců občanů. Smyslem akce je posílit dobré jméno a společenský význam podnikových právníků s důrazem na odbornost, etiku a zkvalitnění právního vědomí ve společnostech, organizacích a orgánech, kde podnikoví právníci vykonávají svou profesi.
 
Autor: UPP, EK ČR
 
Ocenění podnikoví právníci (autor snímku: UPP ČR)
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.