Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Známe nejlepší Podnikové právníky 2015 (17.4.2015)

Unie podnikových právníků ČR ocenila nejlepší podnikové právníky. Na čtvrtém ročníku akce vyhlásila vítěze v osmi kategoriích. Slavnostní večer Podnikový právník 2015 se konal včera v Praze.
 
Šestičlenná porota v čele s JUDr. Marií Brejchovou, LL.M., prezidentkou Unie podnikových právníků ČR, rozhodla na podkladě návrhů členů Unie, zaměstnavatelů i veřejnosti o udělení ocenění:
 
- společnosti Siemens, v kategorii Podniková právní kancelář, cenu převzal vedoucí právního týmu společnosti Mgr. Richard Baček,
- Mgr. Ing. Petře Gříbkové, právničce společností Atlas Consulting a Atlas Software v kategorii Samostatný podnikový právník,
- JUDr. Jaroslavě Lopourové ze společnosti VÍTKOVICE, a.s., v kategorii Obchodní (závazkové) právo,
- JUDr. Denise Bellinger, vedoucí právničce společnosti Hewlett Packard v kategorii Právo technologické, IT a komunikací,
- JUDr. Jakubu Handrlicovi, LL.M., Ph.D., právníkovi společnosti Net4Gas v kategorii Správní právo,
- JUDr. Jiřině Králové, právničce společnosti ČEZ, a.s., v kategorii Stavební právo a právo nemovitostí,
- JUDr. Václavu Filipovi, Ph.D., právníkovi společnosti O2 v kategorii Perspektiva 2015,
- JUDr. Jaroslavě Hoťové, v kategorii Právník, který se zasloužil o UPP ČR.
 
Slavnostního večera Právník roku 2015 se v prostorách České spořitelny v Rytířské ulici v Praze mimo jiné zúčastnili Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR, který převzal záštitu nad akcí, náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Petr Jäger, představitelé profesních komor a asociací právnických profesí, zástupci akademické sféry, průmyslu či organizačních partnerů večera, tj. společností ATLAS Consulting spol. s r.o., a Wolters Kluwer a.s., odborného měsíčníku Právní rádce vydavatelství Economia, a.s., coby mediálního partnera a také hlavního partnera Unie podnikových právníků ČR pro rok 2015 advokátní kanceláře JŠK. Ocenění podnikový právníci převzali grafický list z dílny mistra Jiřího Slívy.
 
Unie podnikových právníků, která letos slaví čtvrtstoletí své existence, uděluje ocenění Podnikový právník s cílem propagovat a popularizovat práci podnikových právníků jak u odborné, tak laické veřejnosti, u představitelů a zaměstnanců orgánů státu i u volených zástupců občanů. Smyslem akce je posílit dobré jméno a společenský význam podnikových právníků s důrazem na odbornost, etiku a zkvalitnění právního vědomí ve společnostech, organizacích a orgánech, kde podnikoví právníci vykonávají svou profesi.
 
Autor: UPP, EK ČR
 
Ocenění podnikoví právníci (autor snímku: UPP ČR)
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.