Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR pořádala další akci za účelem posílení finanční gramotnosti (22.6.2015)

Ostrava-Poruba, 22. června 2015 – Posílení finanční gramotnosti žáků středních škol je důležitou součástí osvětového programu nového vedení Exekutorské komory ČR. Vedle akcí pořádaných pro seniory nebo třeba dětské domovy se Komora zaměřila také na žáky středních škol.
 
Besedy se studenty třetího ročníku Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě se zúčastnila prezidentka Exekutorské komory ČR, Mgr. Pavla Fučíková. Hlavním cílem setkání bylo seznámit studenty se základními pojmy jako jsou věřitel, dlužník, půjčka, dluh, úrok, úrok z prodlení nebo třeba exekuční titul. Na praktických příkladech byl studentům vysvětlen postup vzniku pohledávky, vymáhání dluhů a pojem exekuce. Mohli tak snadno pochopit jaké postavení a pravomoci má soudní exekutor. 
 
„Osobně považuji za velmi důležité prohloubit znalosti dětí a především pak mládeže v oblasti finanční gramotnosti. Je tedy nutno zapojovat Exekutorskou komoru ČR i nadále do osvětových projektů, které se v této oblasti přímo nabízejí. Jedním z nich byla právě dnešní beseda se žáky Wichterlova gymnázia. Mladí lidé jsou velmi vnímaví a pokud se jim budeme pravidelně věnovat, vzdělávat je v této oblasti, mohou snadno porozumět tomu, jakou zodpovědnost s sebou dluhy přinášejí,“ uvedla prezidentka Exekutorské komory ČR, Mgr. Pavla Fučíková.
 
Studenti se zajímali hlavně o způsoby provádění mobiliárních exekucí, co exekutor smí, jaké má povinnosti a co je účelem jeho práce. Bez povšimnutí nezůstaly ani praktické postřehy z terénu, vybavení soudních exekutorů a jeho zaměstnanců nebo třeba provázanost exekutorů s bankovními systémy přes moderní výpočetní techniku. „Další setkání by se mělo uskutečnit přímo na exekutorském úřadě, aby si studenti mohli udělat představu o tom, jak takový úřad funguje. Hlavním cílem návštěvy ale bude provedení a účast na simulované dražbě nemovité věci, rodinného domu či bytu. Na této praktické ukázce chceme u studentů zcela nenásilnou formou prohloubit jejich znalosti v tom směru, jak nepropadnout dluhům. Ne zřídka se totiž exekuce týká již velmi mladých lidí, studentů nevyjímaje,“ dodala Mgr. Pavla Fučíková.
     
Beseda s ostravskými studenty navázala na osvětovou kampaň pořádanou minulý měsíc Exekutorskou komorou spolu s neziskovou organizací Mise naděje a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, konkrétně na výukovou činnost pro děti z dětských domovů. Jednalo se o pilotní cyklus výjezdů do dětských domovů na jižní Moravě. Finanční gramotnost je tedy hlavním tématem osvětové činnosti nového vedení komory, kterou bude v průběhu následujícího období i nadále prohlubovat.
 
Další informace a fotografie zde: Beseda se soudní exekutorkou
 
Čtěte také:
Finanční gramotnost v dětských domovech
Přednáška o aktuální problematice exekucí v ČR
 
Jaroslav Nálevka
člen mediální komise
Exekutorská komora ČR
Kontakt: mluvci@ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.