Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prof. Smejkal: Studie dopadů teritoriality exekutorů není vypovídající (07.08.2015)

Z nezávislého odborného vyjádření prof. Vladimíra Smejkala vyplývá, že studie dopadů tzv. teritoriality (místní příslušnosti) soudních exekutorů zadaná Ministerstvem spravedlnosti vychází z nedostatečných dat, a není proto sama o sobě vypovídající. Předmětný materiál dle něj nemůže sloužit jako podklad pro jakékoliv rozhodnutí ohledně místní příslušnosti. Odborné vyjádření prof. Smejkala bylo zpracováno na žádost Exekutorské komory ČR (EK ČR).
 
Vedení Exekutorské komory podporuje opatrný a odpovědný přístup Ministerstva spravedlnosti v otázce místní příslušnosti exekutorů. Považuje za správné důkladně zvážit všechny okolnosti a dopady. Nicméně, jak ve svém posudku poznamenává prof. Smejkal, „muselo by se tak stát pomocí standardních vědeckých postupů a na základě dostatečného množství relevantních dat.”
 
Sami autoři studie dopadů teritoriality uvádějí, že „nejsou však k dispozici téměř žádná relevantní data, která by umožňovala seriózním způsobem jednoduše prozkoumat efektivitu exekučních řízení a především sledovat efektivitu práce jednotlivých exekutorských úřadů,“ a že tedy použili data a postupy, které jsou jinak z vědeckého hlediska nestandardní. Exekutorská komora se tudíž domnívá, že není možné na tomto základě konstatovat, že malé exekutorské úřady jsou méně efektivní či výkonné něž větší („prémiové“).
 
„My jako Exekutorská komora ČR nabízíme Ministerstvu spravedlnosti spolupráci. Konkrétně můžeme pomoci s vypracováním metodiky a zejména sběrem vypovídajících dat o činnosti exekutorů. Tak může vzniknout věrný obraz situace, jenž umožní objektivně a seriózně posoudit dopady místní příslušnosti exekutorů. Věříme, že relevantní data by také potvrdila, že malé úřady mají svou hodnotu a své nezastupitelné místo,“uvádí Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR.
 
Exekutorská komora je pro zavedení místní příslušnosti a navrhuje celý systém zavádět postupně. „Teoretická analýza je věc jedna a praxe druhá,“ poznamenává Fučíková, a pokračuje: „S panem ministrem Pelikánem se naprosto shodujeme v tom, že je nutné při takto důležité záležitosti postupovat obezřetně.“
 
Vedení Exekutorské komory je toho názoru, že rozumným prvním krokem vedoucím k místní příslušnosti exekutorů je nejprve zavedení tzv. částečné teritoriality. Nový model by se tak mohl ověřit a nastavit nejprve na menším vzorku, konkrétně na pohledávkách státu a veřejnoprávních subjektů. Tedy před tím, než se taková praxe rozšíří i na pohledávky soukromých subjektů. „Ze zákona byl soudním exekutorům svěřen výkon soudní moci, a proto službu státu v tomto kontextu považujeme za samozřejmou a logickou,“ uzavírá Fučíková.
 
Úplné znění odborného vyjádření prof. Smejkala je ke stažení zde: http://bit.ly/Smejkal-vyjadreni
 
O odborném vyjádření prof. Smejkala
Odborné vyjádření zpracované prof. Smejkalem si neklade za cíl přispět k rozhodování, zda je třeba a jakým způsobem řešit místní příslušnost (teritorialitu) či jiné aspekty nápadu exekutorských úřadů. Bylo zpracováno na žádost Exekutorské komory ČR pouze jako vyjádření k předloženému dokumentu „SMRČKA, L., PLAČEK, J. Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních legislativních řešení. 26. 5. 2015, 40 stran” z hlediska obecné metodologie vědecko-výzkumné činnosti a systémového přístupu.
 
Profil prof. Smejkala
 
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M
  • Univerzitní profesor a odborník v oblasti práva, ekonomie, řízení rizik a bezpečnosti informačních systémů.
  • Je členem univerzitních vědeckých rad, autorem či spoluautorem řady knih (mezi nejznámější patří „Právo informačních a telekomunikačních systémů“, „Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích“, „E-government v České republice. Právní a technologické aspekty" a „Kybernetická kriminalita“) a mnoha článků a přednášek na mezinárodních i národních konferencích a sympóziích.
  • Podílí se také na legislativních pracích (zejm. zákon o elektronickém podpisu, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů apod.) a v letech 2004 – 2014 byl členem Legislativní rady vlády.
  • Působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Unicorn College v Praze.
 
Co je částečná místní příslušnost
Částečná místní příslušnost (nebo také částečná teritorialita), navrhovaná Exekutorskou komorou ČR, je systém, ve kterém soudní exekutoři vymáhají pohledávky státu a veřejnoprávních subjektů podle zásad místní příslušnosti, včetně zajištění proporcionálního nápadu, zatímco při vymáhání pohledávek vzniklých v komerčním prostředí by byl princip soutěže zachován.
 
 
 
Mgr. David Sahula
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
Ogilvy Public Relations
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.