Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR hledá cesty k společensky zodpovědnému způsobu vymáhání pohledávek (24. 8. 2015)

Exekutorská komora ČR se stala partnerem letošního už čtvrtého ročníku Pražského právnického podzimu. Jeho prostřednictvím chce upozornit na problémy a nevyváženost systému vymáhání pohledávek. Soudní exekutoři chtějí hrát v tomto kontextu aktivní roli a společně se zástupci soudců, advokátů, insolvenčních správců, státních zástupců a dalších odborníků hledat praktická řešení směřující k zodpovědnému přístupu k vymáhání. Exekutorská komora se domnívá, že současný model není dlouhodobě udržitelný a je třeba jej řešit koncepčně – částečná či jednostranná řešení, která neberou v potaz práva druhé strany, nevedou nikdy k úspěchu.
 
Nejbližší akcí, které se zástupci Exekutorské komory účastní, bude 17. září sympozium na téma princip teritoriality v exekučním řízení. Klíčové setkání však proběhne 1. prosince, kdy se uskuteční odborná konference a diskuse iniciovaná současným vedením komory pod titulem Exekuce jako strategie zodpovědného vymáhání. Tato událost se uskuteční v rámci aktivit Exekutorské komory zaměřených na prosazování zodpovědného vymáhání, jehož základem je komplexní pojetí celého vymáhacího procesu. Během nadcházejících setkání chtějí exekutoři nejenom diskutovat, ale také vyzvat zástupce všech stran vymáhacího řetězce ke konkrétní spolupráci a zejména ověřit možnosti a způsoby její formalizace.
 
„Součástí vymáhacího řetězce je mnohem více a často důležitějších věcí než jen my, soudní exekutoři. Předně jsou to sami věřitelé, kteří musí nést určitou odpovědnost za vytváření pohledávek a jejich opodstatněnost. A také za způsob, kterým je vymáhají. Pak jsou to inkasní agentury, advokáti, soudy, rozhodčí soudy a samozřejmě soudní exekutoři. V neposlední řadě také sami dlužníci zastoupení svými organizacemi,“ vysvětluje Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR, a nastiňuje možné řešení: Chtěla bych proto iniciovat společnou platformu věřitelů, vymáhacího řetězce a také zástupců dlužníků, kteří mají dlouhodobý zájem na vyváženém řešení problému. Cílem této platformy by se mělo stát vytvoření takového systému vymáhání, který bude zodpovědně nastaven a vyvážen tak, aby nespravedlivě nezvýhodňoval ani jednu ze zúčastněných stran v exekučním procesu. Jen takový systém může být pak dlouhodobě udržitelný a stabilní. Plánované konference a diskuse jsou jen prvním krokem k tomuto cíli.“
 
O akci Pražský právnický podzim
 
Pražský právnický podzim 2015 je už čtvrtým ročníkem celostátní akce právnického stavu, jejímž smyslem je vytvořit novou pravidelnou platformu pro pracovní a společenské setkávání právníků bez ohledu na hranice vymezující právnické profese. Hlavním pořadatelem je nakladatelství Havlíček Brain Team. Exekutorská komora České republiky, která je rovněž oficiálním partnerem akce, se Pražského právnického podzimu účastní již podruhé. Záštitu nad celou akcí převzal JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR.
 
Více informací o této akci můžete získat na: www.brainteam.cz.
 
Mgr. David Sahula
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
Ogilvy Public Relations
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.