Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vracení exekutorských odměn věřitelům je nelegální činnost a ekonomický nesmysl Praha, (31. 8. 2015)

Exekutorská komora České republiky reaguje na reportáž v Událostech České televize ze dne 28. 8. 2015 (k přehrání zde):

  • Podle etického kodexu Exekutorské komory ČR nesmí soudní exekutor vracet věřiteli ani malou část své odměny (či ji snižovat). Takové jednání je považováno za závažné porušení soutěže mezi exekutory.
  • Aktuální případ soudního exekutora JUDr. J. P. navíc ukazuje, že vracení odměn je ekonomicky velmi rizikové a může vést až k insolvenci. Výše odměny exekutorů nedává pro takovou činnost žádný prostor – byla nastavena v roce 2001 a od té doby nebyla nikdy změněna (navzdory výraznému růstu agendy, nákladů a nedobytnosti pohledávek).
  • Závěry reportáže v Událostech České televize proto považuje Exekutorská komora ČR za nelogické. Na základě nelegálního a ekonomicky nesmyslného jednání jednotlivce nelze dokazovat, že odměny exekutorů jsou příliš vysoké
  • Exekutorská komora ČR hledá cestu ke společensky zodpovědnému vymáhání pohledávek prostřednictvím debaty se všemi zainteresovanými stranami. Současná situace, kdy výrazně roste počet nedobytných exekucí, je dlouhodobě neudržitelná.
 
„Jsme rádi, že se otevírá celospolečenská diskuse o systému vymáhání v ČR. Exekutorská komora ČR chce být v tomto procesu aktivním hybatelem. Proto aktivně komunikujeme se všemi stranami a snažíme se iniciovat společnou platformu věřitelů, vymáhacího řetězce a také zástupců dlužníků,“ uvádí JUDr. Vladimír Plášil, viceprezident Exekutorské komory ČR. „Prohlášení všech stran by však vždy měla být založena na racionální a férové argumentaci. Jsme proto velice zklamáni, když se na veřejnosti objevují nepravdivé argumenty o příliš vysokých odměnách exekutorů a jako údajný důkaz se používá vracení odměn věřiteli ze strany jednotlivce. Takové jednání je přitom v rozporu s  etickým kodexem naší komory a v rámci našeho stavu naprosto netolerovatelné,“ dodává viceprezident Plášil.
 
Odměny exekutorů nebyly zvýšeny téměř 15 let
Na rozdíl od notářů a insolvenčních správců, kteří také vykonávají některé pravomoci justice, nebyl exekutorům od roku 2001 exekuční tarif nikdy zvýšen. Soudní exekutoři tak pracují 14 let za stejnou odměnu. Přitom většina nákladů na provoz úřadu vzrostla s navýšením cen vstupů, navíc byl postupnými novelami soudním exekutorům výrazně navyšován objem agendy, kterou dříve vykonávaly soudy.
„Klesá i výtěžnost exekucí - v současné době je 60 % exekucí zcela nedobytných. Exekutoři tak nemají prostor pro vracení jakékoli části své odměny věřitelům, protože z případného zisku musí dotovat provoz úřadu a vynaložené náklady na vymáhání nedobytných pohledávek,“ doplňuje viceprezident komory Plášil.
 
 
 
Předchozí reakce Exekutorské komory ČR na případ JUDr. J. P.
Exekutorská komora již v minulosti podala na JUDr. J. P. kárnou žalobu a ustanovila Mgr. Svatopluka Šůstka zástupcem v řízení dotčeného Exekutorského úřadu Karviná se sídlem v Českém Těšíně (více informací naleznete zde).
 
 
Mgr. Petr Pařízek
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
Ogilvy Public Relations

 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.