Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutor umírající ženu z bytu nevystěhoval (7.12.2015)

Exekutor umírající ženu z bytu nevystěhoval

Exekutorská komora ČR se ohrazuje proti zkreslujícímu článku deníku Právo


Exekutorská komora České republiky upřesňuje informace o případu, který popsal deník Právo ve svém článku z 2. 12., nazvaném „Exekutor vystěhoval umírající mámu se synem autistou“. Exekutor je v něm prezentován tak, že svými rozhodnutími zhoršuje již tak tragickou situaci paní Heleny. Ve skutečnosti však byla exekuce nařízena soudem na návrh věřitele, tedy majitele bytu. Soud také zamítl návrh povinné, paní Heleny, na zastavení exekuce. Exekutor je jen vykonavatelem rozhodnutí soudu a nemůže postupovat jinak. K vystěhování exekutorem navíc v tomto případě nakonec vůbec nedošlo, titulek článku je proto zcela nepravdivý.


„Situace paní Heleny, kterou popisuje deník Právo, je bezesporu velmi vážná. Zároveň ale nemůžeme souhlasit s tím, jak je v jejím kontextu prezentován exekutorský stav. Úkolem exekutorů je zajistit vymahatelnost práva a zejména realizaci rozhodnutí soudů, což je jeden ze základních pilířů právního státu. Soud, který v nalézacím řízení na návrh majitele bytu rozhodl, že paní Helena a její syn musí být vyklidit, nepochybně jejich případ a situaci znal, a přesto zde shledal nutnost vyklizení bytu. Pokud pak byt není vyklizen dobrovolně a majitel bytu podle rozsudku navrhne zahájit exekuci, soudní exekutor nemá ze zákona jinou možnost, než vyklizení provést. Zastavit exekuci by mohl exekutor, jen pokud mu k tomu dá pokyn oprávněný – majitel bytu. Pokud se zastavením exekuce oprávněný nesouhlasí, může exekuci na návrh povinné osoby zastavit či odložit jen soud – tedy v případě, že pro to shledá dostatečné důvody,“ uvádí Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR.


Není navíc pravda, že exekutor vystěhoval paní Helenu z bytu, jak vyplývá z titulku článku. V době vydání článku ani exekutor nečinil žádné kroky k samotnému vystěhování a čekal na pokyny oprávněného, tedy majitele bytu. Paní Helena se měla přestěhovat do bytu poskytnutého městskou částí Praha 13.


„Každý exekutor má zkušenosti s obrovským počtem případů lidí ve finančních problémech. Víme, že mnoho dlužníků se do těžké situace dostane i kvůli své neznalosti nebo za přispění shody okolností. Proto Exekutorská komora ČR zajišťuje bezplatné právní poradny a snaží se i v médiích edukovat občany tak, aby nesnázím předcházeli,“ popisuje Pavla Fučíková.

Mgr. David Sahula
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
Ogilvy Public Relations
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.