Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

V pořadu Ano, šéfe! nezasahovali soudní exekutoři. Jednalo se zřejmě o zástupce „vymahačské agentury“ (1. 2. 2016)

Tisková zpráva

V pořadu Ano, šéfe! nezasahovali soudní exekutoři


Jednalo se zřejmě o zástupce „vymahačské agentury“


1. 2. 2016


V 10. díle 6. řady pořadu Ano, šéfe! (záznam zde: http://play.iprima.cz/ano-sefe-6), odvysílaném na TV Prima dne 28. 1. 2016, se odehrává dramatická scéna s osobami, které násilně vnikají do objektu Boudy v Obřím dole a chovají se značně neurvale. Podle dosavadních zjištění Exekutorské komory ČR se nejednalo o úkony soudního exekutora a na místě nezasahovali ani zaměstnanci žádného z nich. Vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o zástupce vymahačské agentury, kteří nemají oprávnění provádět nucený výkon exekučních titulů. Tyto osoby tak nemohou být označovány za soudní exekutory ani s nimi být jakkoliv spojovány, jak nesprávně uvedla některá média.

Chování i samotný postup „vymahačů“ v pořadu se neslučuje s výkonem činnosti soudního exekutora. Vykonavatelé soudních exekutorů jsou považováni za úřední osoby a musejí se při své činnosti chovat profesionálně, poskytnout účastníkům i dalším osobám poučení o právech a povinnostech, prokázat se na žádost služebním průkazem a zpravidla rovněž doručí i příslušný exekuční příkaz, který vydává soudní exekutor na základě pověření soudu.

Dojde-li při provádění exekuce k napadení exekutora nebo pověřeného zaměstnance, případně k jiné situaci, která znemožňuje provedení úkonu, upustí se od dalšího provádění úkonu a učiní se o tom záznam ve spise. Exekutor určí nový termín a místo provedení úkonu. Exekutor, respektive jeho zaměstnanci, kteří výkon provádějí, mohou požádat příslušný́ policejní orgán o poskytnutí ochrany. Od 1. 9. 2016 se navíc všechny mobiliární exekuce musejí povinně natáčet na video.

V případě jakýchkoliv pochybností si lze veškeré náležitosti ověřit buď na příslušném exekutorském úřadě, nebo na Exekutorské komoře ČR. Zjistit, zda se skutečně jedná o osobu, která je soudním exekutorem nebo jeho zaměstnancem, lze i ve volně přístupných seznamech na stránkách Exekutorské komory ČR na adrese www.ekcr.cz. Ověřit si, zda je proti dané osobě vedeno pravomocné exekuční řízení, je možné v Centrální evidenci exekucí na adrese www.ceecr.cz.

Při bližším zkoumání záznamu lze také rozpoznat, že nálepky, které „vymahači“ v pořadu použili k zalepení dveří, nepatří soudnímu exekutorovi.

Exekutorská komora ČR kontaktuje FTV Prima a vyžádá si od ní další záznamy a informace, aby mohla rozhodnout o dalším postupu.

Označení soudní exekutor je výhradní označení, nemůže jej používat neoprávněná osoba


Exekuční řád (zákon 120/2001 Sb.) v § 4 uvádí:


(1) Exekutor je povinen při výkonu exekuční a další činnosti používat označení „soudní exekutor“. Označení „soudní exekutor“ nebo „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněna používat jiná osoba.


(2) Ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů, není oprávněn označovat svoji činnost jako „výkon rozhodnutí“, „exekuci“ nebo „exekuční činnost“, tvary slov od nich odvozené, ani označení způsobilé přivodit nebezpečí záměny s uvedenými označeními.
 Mgr. David Sahula
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
Ogilvy Public Relations
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz
 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.