Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

V Moravskoslezském kraji čelí lidé 554 tisícům exekucí, loni jich bylo nově nařízeno 85 tisíc (9.2.2015)

Tisková zpráva

V Moravskoslezském kraji čelí lidé 554 tisícům exekucí,
loni jich bylo nově nařízeno 85 tisíc


Exekutorská komora otevřela v Ostravě pro občany bezplatnou poradnu


9. 2. 2016


Exekutorská komora otevřela v Ostravě bezplatnou právní poradnu pro občany, kteří potřebují pomoc v oblasti exekučního řízení a výkonu rozhodnutí. Vznik poradny si vyžádala situace v Moravskoslezském kraji, který je s 554 tisíci aktuálně vedenými exekucemi dlouhodobě jednou z nejvíce postižených oblastí v České republice. Jen vloni bylo v kraji zahájeno 85 tisíc nových exekučních řízení, což je třetí největší číslo po Praze (130 tisíc) a Ústeckém kraji (105 tisíc). Většina nových exekucí je přitom uvalována na osoby, které již nějakou exekuci mají.


Poradenství je bezplatně a nestranně poskytováno v prostorách Občanské poradny Ostrava, provozované Slezskou diakonií na adrese Velká 19, Moravská Ostrava. Na konzultace je nutné se předem objednat na telefonním čísle 734 645 275.


„Vysoký počet vedených exekucí v Moravskoslezském kraji má zajisté souvislost s dlouhodobě složitou situací v oblasti zaměstnanosti. Dojde-li například k uzavření dolů Paskov a Lazy, lze předpokládat, že se v určitém časovém odstupu projeví tato skutečnost v nárůstu nových exekucí,“ komentuje stav v kraji Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory, která je zároveň i exekutorkou Exekutorského úřadu Ostrava, a dodává: „Svoji roli také může hrát i samotná úroveň finanční gramotnosti. Otevření poradny je jednou z mnoha vzdělávacích aktivit Exekutorské komory. Jejich cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice exekučního řízení a zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva.“


Ostravská poradna je po Praze, Brně a Plzni čtvrtou v řadě, kterou Exekutorská komora provozuje. Každý rok v nich průměrně pomůže více než 750 lidem. Konzultace jsou poskytovány přímo právníky Exekutorské komory nebo exekutorskými kandidáty či koncipienty spolupracujících exekutorských úřadů. Exekutorská komora také poskytuje poradenství prostřednictvím on-line poraden na stránkách www.ekcr.cz. V roce 2015 tímto způsobem zodpověděla celkem 1100 dotazů.


„Občanská poradna Ostrava poskytuje bezplatné a nestranné poradenství všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy,“ představuje jednu ze služeb Slezské diakonie její ředitelka Zuzana Filipková a pokračuje: „Největší počet dotazů, které v našich poradnách řešíme, se dlouhodobě týká oblasti dluhů. Proto vítáme spolupráci s Exekutorskou komorou, díky které se naše nabídka rozšiřuje o právní poradenství v oblasti, která vyžaduje profesionální podporu odborníků. Věřím, že díky našemu společnému úsilí pomůžeme lidem zase o něco lépe se zorientovat v jejich složitých životních situacích.“


Spektrum dotazů, které Exekutorská komora ve svých poradnách zodpovídá, je velmi široké. Mezi nejčastější otázky patří kromě obecných způsobů řešení špatné finanční situace například ty, které se týkají splátkových kalendářů, odkladů exekuce, průběhu mobiliárních exekucí, výpočtu srážek ze mzdy či střetu různých způsobů provedení exekuce (typicky mzda a účet).
Více informací o Občanské poradně Ostrava Slezské diakonie lze nalézt zde: http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum105.Mgr. David Sahula
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
Ogilvy Public Relations
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.