Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Výsledek výběrového řízení na uvolněný Exekutorský úřad Přerov (25.2.2016)

Tisková zpráva
 

Exekutorská komora navrhne JUDr. Lukáše Jíchu
ke jmenování soudním exekutorem Exekutorského úřadu Přerov

                                                                                                                                                                                     25. 2. 2016
Prezidium Exekutorské komory České republiky navrhne ministrovi spravedlnosti, aby JUDr. Lukáše Jíchu jmenoval soudním exekutorem Exekutorského úřadu Přerov. Učinilo tak na základě hlasování výběrové komise, jejíž členy jsou soudní exekutoři, soudci a zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti. Lukáš Jícha má sedmiletou praxi v oblasti exekučního řízení, v současné době působí jako exekutorský kandidát Exekutorského úřadu Přerov, je členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR a je absolventem právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Současnému soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi zanikne výkon Exekutorského úřadu Přerov k 31. březnu 2016.
 
„Exekutorský úřad Přerov je jedním z největších v republice. Pan Jícha prokázal, že má znalosti a zkušenosti uřídit provoz tak velkého úřadu a je schopen zabezpečit bezproblémový přechod. Během výběrového řízení jsme také kladli velký důraz na to, aby bylo zabezpečeno, že způsoby vymáhání exekutorského úřadu Přerov budou nejenom právně, ale i morálně dobře nastaveny. V tomto ohledu pan Jícha komisi přesvědčil o svých vysokých etických a profesních standardech,“uvedla Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR a dodala: „Vyzvu nového exekutora k jednání, v rámci kterého bych s ním chtěla společně zhodnotit nastavené procesní postupy a domluvit jejich případné změny.“
 
Průběh výběrového řízení na soudního exekutora
 
Práce soudního exekutora je zřejmě nejvíce regulovanou právní profesí a stát se jím není snadné – zájemce musí splnit řadu odborných i osobnostních kritérií a projít přísným výběrovým řízením.
 
Podmínky pro jmenování soudním exekutorem, resp. účast ve výběrovém řízení jsou:
- státní občanství České republiky 
- plná svéprávnost
- vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském stupni
- bezúhonnost
- alespoň tříletá exekutorská (či jiná uznatelná) praxe
- složená exekutorská (či jiná uznatelná) zkouška
 
Osoba splňující tato kritéria se může přihlásit do výběrového řízení vypsaného Exekutorskou komorou ČR na obsazení konkrétního exekutorského úřadu. Výběrové řízení vede  Exekutorská komora.
Výběrová komise má šest členů; dva členové jsou jmenováni z řad exekutorů, dva členové z řad soudců na návrh předsedy krajského soudu, v jehož obvodu se nachází okresní soud, do jehož obvodu by měl být exekutor jmenován, a dva na návrh ministra z řad zaměstnanců ministerstva. Současně musí být jmenován jeden náhradník z řad exekutorů, jeden náhradník z řad soudců na návrh předsedy krajského soudu a jeden náhradník z řad zaměstnanců ministerstva.
 
Výběrové řízení se skládá ze tří hlavních fází:
1. Posouzení přihlášky a ekonomického plánu zajištění chodu exekutorského úřadu.
2. Psychologicko-diagnostické vyšetření, tj.posouzení morálních vlastností a osobnostních předpokladů pro výkon funkce soudního exekutora (v zásadě se nijak neliší od vyšetření, které musí absolvovat např. budoucí soudci či státní zástupci).
3. Slyšení před výběrovou komisí, která hodnotí zejména odborné a osobnostní předpoklady pro výkon funkce soudního exekutora a znalost reálií a praxe fungování exekutorského úřadu, v případě obsazování uvolněného úřadu rovněž připravenost přechodu exekutorského úřadu na nového soudního exekutora.
 
Vítěze výběrového řízení navrhne Komora ministrovi ke jmenování. 
 
Předpoklady výkonu exekutorského úřadu jsou: 
- složení slibu do rukou ministra
- uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti
 
 
Mgr. David Sahula
mediální zástupce Exekutorské komory ČR
Ogilvy Public Relations
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz

 
 

 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.