Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora je znepokojena zprávami o situaci v Exekutorském úřadu Přerov a nařídila jeho mimořádnou kontrolu

Tisková zpráva - FLASH


Exekutorská komora je znepokojena zprávami o situaci
v Exekutorském úřadu Přerov a nařídila jeho mimořádnou kontrolu


Reakce Exekutorské komory ČR na aktuální situaci v Exekutorském úřadě Přerov


16. 3. 2016


Exekutorská komora ČR nařídila mimořádnou kontrolu Exekutorského úřadu Přerov. Důvodem je vývoj situace, která vznikla v souvislosti s přechodem úřadu od současného soudního exekutora Tomáše Vrány na nově jmenovaného soudního exekutora Lukáše Jíchu.


Kontrolní komise Exekutorské komory provede mimořádnou hloubkovou kontrolu Exekutorského úřadu Přerov s cílem ověřit situaci na místě, zabezpečit řádný průběh exekučních řízení a ochranu práv jejich účastníků. Kontrolní komise rovněž na tento pátek 18. března předvolá Tomáše Vránu a Lukáše Jíchu k podání vysvětlení k současné situaci v přerovském úřadě. Na základě výsledků šetření se Exekutorská komora rozhodne o dalších krocích jako je například podání kárné žaloby či trestního oznámení.


Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory, osobně informovala Roberta Pelikána, ministra spravedlnosti, o situaci v Exekutorském úřadě Přerov i všech dohledových aktivitách, která v současné době komora podniká. Pavla Fučíková zároveň ministra vyzvala k zahájení šetření a dohledu rovněž ze strany Ministerstva spravedlnosti.


„Exekutorská komora je znepokojena zprávami o situaci na Exekutorském úřadu Přerov. Požádala jsem proto předsedu Kontrolní komise Exekutorské komory ČR o provedení mimořádné kontroly na přerovském úřadu. Chci veřejnost ubezpečit, že Exekutorská komora v rámci své dohledové činnosti dělá a udělá vše pro to, aby se situace v Exekutorském úřadě Přerov vyjasnila, agenda úřadu byla řádně předána novému exekutorovi a bylo zabezpečeno, že práva účastníků exekučního řízení nebudou narušena,“ uvedla Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR.

 


Mgr. David Sahula
Mgr. Petr Vorlíček
mluvčí Exekutorské komory ČR
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.