Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Spor mezi exekutory nenarušil exekuční činnost úřadu, ale vzbuzuje vážná znepokojení. (18. 3. 2016)

Tisková zpráva


18. 3. 2016


Prezidium Exekutorské komory se dnes seznámilo s předběžnými závěry mimořádné kontroly, kterou včera provedla Kontrolní komise EK ČR společně s odborem dohledu Ministerstva spravedlnosti v Exekutorském úřadu Přerov. Kontrola EK ČR prokázala, že nedošlo k pochybení v exekuční činnosti exekutorského úřadu vůči klientům. Jde o interní spor mezi soudním exekutorem Tomášem Vránou a jeho zaměstnanci v souvislosti s ukončením jeho aktivního působení v úřadu. Určitá pochybení na místě nicméně zjištěna byla, například postup v rozporu s Etickým kodexem Exekutorské komory. Exekutorská komora v rámci svých kompetencí v současnosti zálohuje veškeré spisy, tak aby byla v případě potřeby zajištěna kontinuita exekučních řízení.


„Přestože nedošlo v přerovském úřadu k narušení standardní exekuční činnosti, jsme událostmi tohoto týdne vážně znepokojeni. Spor soudního exekutora Tomáše Vrány s jeho zaměstnanci vrhá na celou exekutorskou obec velmi negativní světlo, které bohužel dopadá na všechny kolegy. Chování obou stran sporu je přinejmenším porušením etických pravidel, jejichž nedodržení narušuje důstojnost úřadu, který zastáváme,“ uvedla prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.


Exekutorská komora se v rámci svých zákonných možností snaží přispět ke stabilizaci situace v přerovském úřadě a bude nadále situaci sledovat. Jedním z konkrétních kroků, který EK ČR aktuálně provádí, je zajišťování exekučních spisů tak, aby nedošlo k narušení jednotlivých exekučních řízení. Otázkou finančních transakcí úřadu se zabývá Policie ČR.

„Bohužel musím konstatovat, že naše stavovská organizace nemá dostatečně silné kompetence, které by mohla využít v případech komplikací při přechodu exekutorského úřadu, což se ostatně projevuje právě teď. Ačkoli jsme již několikrát navrhovali přijmout v tomto směru legislativní opatření, nebyli jsme v jejich prosazení prozatím úspěšní. “ doplnila prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.

Při kontrole exekutorského úřadu Exekutorská komora úzce spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti, jehož zástupci se inspekce úřadu rovněž zúčastnili. V průběhu včerejší kontroly byli zaměstnanci Exekutorské komory a Ministerstva spravedlnosti několikrát ujištěni, že chod úřadu v oblasti exekuční činnosti nebyl žádným způsobem narušen ani omezen, a tuto skutečnost ověřili. Započatá exekuční řízení probíhají nadále zcela standardně, práva účastníků řízení nejsou nijak poškozena. Účet pro vymožená plnění, který soudní exekutor ohlásil Ministerstvu spravedlnosti ČR v souladu s ust. § 46 odst. 5 exekučního řádu je stále aktivní. Vyzýváme tímto všechny povinné v exekučních řízeních, aby nadále plnili své povinnosti na uvedený účet soudního exekutora, který je také uváděn na všech dokumentech EÚ Přerov, JUDr. Tomáše Vrány. Žádný jiný účet nebyl Ministerstvu spravedlnosti nahlášen.


Mgr. David Sahula
Mgr. Petr Vorlíček
mluvčí Exekutorské komory ČR
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.