Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

O povolání exekutora není zájem, zůstávají neobsazené úřady Příčinou je nejistota a dramaticky se zvyšující náklady (5.4.2016)

Exekutorská komora ČR v poslední době eviduje výrazně menší zájem o funkci soudního exekutora, za kterým stojí zejména neustále se zvyšující náklady exekutorů a současné úvahy Ministerstva spravedlnosti o snížení exekutorského tarifu. Ve výběrových řízeních na uvolněné úřady tak usiluje o pozici exekutora stále menší počet kandidátů, a i proto se dlouhodobě nedaří některé exekutorské úřady obsazovat. V současné době je neobsazených 20 úřadů a na 4 probíhá výběrové řízení. Několik posledních zdražení poštovného znamená pro průměrný exekutorský úřad bezmála o 300 tisíc Kč ročně navíc.
 
„V poslední době zaznamenáváme výrazně se snižující zájem o naši profesi. Zatímco dříve se do výběrového řízení na obsazení úřadu přihlásili třeba čtyři uchazeči, dnes je situace bohužel zřetelně odlišná. “Z celkového počtu 23 výběrových řízení v letech 2013-15 se v polovině případů nepřihlásil nikdo či pouze jeden uchazeč,“ uvedla prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.
Celý exekutorský obor je v současnosti v nejistotě a nejvýraznějšími důvody, které se podepisují na neobsazených úřadech, jsou neustálé zprávy o snížení odměn exekutorů za situace, kdy rostou náklady i nevymahatelné pohledávky, jejichž exekuční vymáhání nikdo nehradí. Situaci nepřispívají ani časté legislativní změny, které až příliš oslabují pozici věřitele a zhoršují orientaci v jednotlivých nařízeních nejenom exekutorům, ale také soudům a samozřejmě dlužníkům i věřitelům.
 
Zdražení poštovného zvyšuje náklady exekutorů o 47 milionů Kč
 
K nejvíce zatěžujícím nákladům exekutorských úřadů patří poštovné, které bylo za poslední 3 roky navýšeno už 3 krát. Tento nárůst o 25 % představuje pro průměrný exekutorský úřad bezmála 300 tisíc Kč navíc. Pokud číslo vyjádříme u všech exekutorských úřadů, tak na poštovném po trojím zdražení zaplatí soudní exekutoři o 47 milionů Kč navíc. Jen poslední vlna zdražování poštovného si vyžádá zaplatit navíc takřka 10 milionů Kč ročně.
 
Situace je neudržitelná, nastal čas na zvýšení exekutorského tarifu
 
„Úvahy pana ministra o snížení exekutorského tarifu já ani kolegové nechápeme a nedokážeme si je logicky zdůvodnit. Náklady na provoz exekutorských úřadů dramaticky rostou, za více než 60 % pohledávek nedostáváme díky mnohačetným exekucím zaplaceno a legislativa zhoršuje vymahatelnost. Od roku 2001 se však náš tarif nezvýšil, naopak se odměna i nárok na náhradu nákladů snížily. Prostor pro úpravu tarifu tady je, ale na místo toho, abychom se bavili o jeho snížení, měl by být s ohledem na všechny ekonomické aspekty naší práce zvýšen,“ zdůraznila Pavla Fučíková.
 
Hazard s vymahatelností práva
 
Exekutorská komora dlouhodobě upozorňuje na fakt, že pokud dojde ke snížení tarifu, povede to nevyhnutelně k postupnému krachu úřadů, které nebude mít kdo převzít. Ve „vzduchoprázdnu“ tedy skončí až miliony exekučních řízení, které nebude mít kdo zpracovávat. Vymahatelnost práva a práva účastníků řízení budou podle komory zásadně ohroženy. Pavla Fučíková si v této souvislosti pokládá otázky: „Kdo bude v Česku zajišťovat vymahatelnost práva? Stát, který již jednou v této oblasti selhal?“
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Exekutorské komory ČR
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz


 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.