Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

O povolání exekutora není zájem, zůstávají neobsazené úřady Příčinou je nejistota a dramaticky se zvyšující náklady (5.4.2016)

Exekutorská komora ČR v poslední době eviduje výrazně menší zájem o funkci soudního exekutora, za kterým stojí zejména neustále se zvyšující náklady exekutorů a současné úvahy Ministerstva spravedlnosti o snížení exekutorského tarifu. Ve výběrových řízeních na uvolněné úřady tak usiluje o pozici exekutora stále menší počet kandidátů, a i proto se dlouhodobě nedaří některé exekutorské úřady obsazovat. V současné době je neobsazených 20 úřadů a na 4 probíhá výběrové řízení. Několik posledních zdražení poštovného znamená pro průměrný exekutorský úřad bezmála o 300 tisíc Kč ročně navíc.
 
„V poslední době zaznamenáváme výrazně se snižující zájem o naši profesi. Zatímco dříve se do výběrového řízení na obsazení úřadu přihlásili třeba čtyři uchazeči, dnes je situace bohužel zřetelně odlišná. “Z celkového počtu 23 výběrových řízení v letech 2013-15 se v polovině případů nepřihlásil nikdo či pouze jeden uchazeč,“ uvedla prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.
Celý exekutorský obor je v současnosti v nejistotě a nejvýraznějšími důvody, které se podepisují na neobsazených úřadech, jsou neustálé zprávy o snížení odměn exekutorů za situace, kdy rostou náklady i nevymahatelné pohledávky, jejichž exekuční vymáhání nikdo nehradí. Situaci nepřispívají ani časté legislativní změny, které až příliš oslabují pozici věřitele a zhoršují orientaci v jednotlivých nařízeních nejenom exekutorům, ale také soudům a samozřejmě dlužníkům i věřitelům.
 
Zdražení poštovného zvyšuje náklady exekutorů o 47 milionů Kč
 
K nejvíce zatěžujícím nákladům exekutorských úřadů patří poštovné, které bylo za poslední 3 roky navýšeno už 3 krát. Tento nárůst o 25 % představuje pro průměrný exekutorský úřad bezmála 300 tisíc Kč navíc. Pokud číslo vyjádříme u všech exekutorských úřadů, tak na poštovném po trojím zdražení zaplatí soudní exekutoři o 47 milionů Kč navíc. Jen poslední vlna zdražování poštovného si vyžádá zaplatit navíc takřka 10 milionů Kč ročně.
 
Situace je neudržitelná, nastal čas na zvýšení exekutorského tarifu
 
„Úvahy pana ministra o snížení exekutorského tarifu já ani kolegové nechápeme a nedokážeme si je logicky zdůvodnit. Náklady na provoz exekutorských úřadů dramaticky rostou, za více než 60 % pohledávek nedostáváme díky mnohačetným exekucím zaplaceno a legislativa zhoršuje vymahatelnost. Od roku 2001 se však náš tarif nezvýšil, naopak se odměna i nárok na náhradu nákladů snížily. Prostor pro úpravu tarifu tady je, ale na místo toho, abychom se bavili o jeho snížení, měl by být s ohledem na všechny ekonomické aspekty naší práce zvýšen,“ zdůraznila Pavla Fučíková.
 
Hazard s vymahatelností práva
 
Exekutorská komora dlouhodobě upozorňuje na fakt, že pokud dojde ke snížení tarifu, povede to nevyhnutelně k postupnému krachu úřadů, které nebude mít kdo převzít. Ve „vzduchoprázdnu“ tedy skončí až miliony exekučních řízení, které nebude mít kdo zpracovávat. Vymahatelnost práva a práva účastníků řízení budou podle komory zásadně ohroženy. Pavla Fučíková si v této souvislosti pokládá otázky: „Kdo bude v Česku zajišťovat vymahatelnost práva? Stát, který již jednou v této oblasti selhal?“
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Exekutorské komory ČR
mobil: +420 731 191 601
e-mail: mluvci@ekcr.cz


 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.