Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Tisková zpráva - Exekutorská komora se účastnila jednání profesních komor s premiérem

Exekutorská komora ČR zastoupená viceprezidentem JUDr. Vladimírem Plášilem, LL.M. a členem prezidia Mgr. Janem Mlynarčíkem se zúčastnila koncem května setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a ministrem pro lidská práva a předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem. Předmětem tohoto setkání bylo zhodnocení spolupráce profesních komor se státními organizacemi za uplynulý rok a vyhodnocení zkušeností s účastí profesních samospráv v tzv. meziresortním připomínkovém řízení. Na setkání profesních komor s vládou zazněla ze strany EK ČR výrazná kritika Ministerstva spravedlnosti při jeho prosazovaní snížení exekutorského tarifu.
 
Po vyhodnocení zkušeností se změnou legislativních pravidel vlády ČR ze strany premiéra Sobotky a ministra Dienstbiera, vystoupili v diskusi téměř všichni zástupci profesních komor. JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. se ve svém diskusním příspěvku připojil ke zdrcujícímu hodnocení ministra spravedlnosti a jeho rezortu, které přednesl předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň. Ve vystoupení viceprezident EK ČR podrobil kritice především plány Ministerstva spravedlnosti na snížení exekutorského tarifu i problematiku související s přípravou novely exekučního řádu. Dále akcentoval potřebu doplnit Legislativní radu vlády opětovně zástupcem EK ČR, jelikož ta v ní nemá od roku 2011 svého zástupce. S tímto požadavkem však bohužel ministr Dienstbier vyslovil nesouhlas, ačkoliv zástupci Notářské komory i České advokátní komory v Legislativní radě vlády své zástupce mají.
 
Zbývající část setkání byla věnována nedovolenému podnikání konkurujícímu výhradnímu poslání jednotlivých profesních komor (např. falešní lékaři, zubaři, exekutoři, právní vinkláři).
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.