Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Návrh Jeronýma Tejce ve věci změny pravidel pro vstupu exekutora do objektu tzv. třetí osoby by znemožnil věřitelům dostat se ke svým penězům

V neděli 19. 6. 2016 uvedla ČT v Událostech reportáž zabývající se návrhem poslance Jeronýma Tejce, podle kterého by soudní exekutor mohl do objektu tzv. třetí osoby jen za její přítomnosti nebo po souhlasu příslušného soudu.
 
Exekutorská komora ČR vítá zájem pana poslance o oblast exekučního řízení, nicméně tento návrh vnímá jako jdoucí proti smyslu exekučního řízení. V některých případech je totiž mobiliární exekuce jediným možným způsobem, který dokáže na dlužníkovi v důsledku nějaké finance vymoci. Je na místě také upřesnit, že celá exekuce na začátku řízení podléhá souhlasu soudu, není tedy příliš logické souhlas soudu opakovat. Ve svém důsledku by došlo pouze k dalšímu zatížení již dnes přetížených soudů, což by dále zpomalilo jejich rozhodování v podstatných věcech i zásadně prodloužilo exekuční řízení.
 
Nová pravidla by také znamenala enormní zvýšení nákladů, které se s exekučním řízením pojí, až o stovky milionů korun, a jenž by ve svém důsledku musel zaplatit dlužník, stát nebo věřitel. Někdo by totiž musel zaplatit mzdy nových soudních úředníků, zaměstnanců exekutorských úřadů, náklady na opakované výjezdy vykonavatelů či například na zasílání případných avíz třetím osobám či dlužníkům.
 
Exekuce by se tedy staly méně efektivní, věřitelé by se obtížněji dostávali ke svým penězům a dlužníkovi by se dluh zbytečně zvyšoval o sankční úroky a pokuty. Je důležité také upozornit na fakt, že již dnes existuje řada velmi efektivních opravných prostředků, které umožňují majetek, který prokazatelně nepatří dlužníkovi, ze soupisu exekučně zabavených věcí vyškrtnout. Také stále platí, že soudní exekutor musí mít prokazatelný důvod pro vstup a postižení majetku na dané adrese (tedy, že existuje důvodná domněnka, že se na dané adrese může nalézat majetek dlužníka). Naprosto stejný postup uplatňují při soupisech movitých věcí i vykonavatelé okresních soudů.
 
Exekutorská komora ČR je nicméně připravena vést v této věci konstruktivní dialog. Rozhodně však odmítá takové kroky, které by vedly k dalšímu snižování efektivity exekučního řízení, a tím ke zhoršení vymahatelnosti práva v České republice.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Exekutorské komory ČR
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.