Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Zaměstnanci exekutorských úřadů protestují proti záměru snížit exekuční tarif

Dovolujeme si Vás informovat, že zaměstnanci exekutorských úřadů organizují (zastoupeni petičním výborem) podpisovou akci, která reaguje na plán ministerstva spravedlnosti drasticky snížit exekuční tarif, čímž by došlo k jejich propouštění a snižování mezd.

Jak dokládá přiložený Notářský zápis, dosud 1 207 zaměstnanců z 81 exekutorských úřadů svým podpisem vyjádřilo, že:

a) odmítají ministerstvem spravedlnosti uvažované snížení exekučního tarifu, který již v současné podobě neodráží aktuální ekonomickou situaci a rozsah činností exekutorských úřadů spojených s vymáháním práva prostřednictvím soudních exekutorů;
b) se obávají, že při snížení exekučního tarifu exekutoři, tedy také zaměstnavatelé 3 000 zaměstnanců, budou muset ukončit svou činnost, neboť na provoz svých úřadů nebudou mít prostředky;
c) se obávají propouštění a snižování mezd v důsledku snížení exekučního tarifu,
d) se obávají nezaměstnanosti, protože exekutorské úřady jsou i v místech ohrožených vysokou mírou nezaměstnaností,
e) žádají ministerstvo spravedlnosti, vládu ČR, další orgány a organizace, aby v mezích své působnosti, popřípadě prostřednictvím svých představitelů projednaly záměr uvedený výše v písm. a) a vyjádřily s ním nesouhlas.

Zástupci zaměstnanců 29. 6. 2016 odeslali tuto výzvu příslušným organizacím a ústavním činitelům v čele s předsedou vlády ČR.

Pro více informací prosím kontaktujte zmocněnce ve věci této podpisové akce, pana JUDr. Ing. Petra Kučeru, petr@kucera.cz, 602 211 254.

Petice proti snížení exekutorského tarifu - formát DOC ZDE.

Petice - Úřad vlády - formát PDF ZDE.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.