Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Analýza Ministerstva spravedlnosti obhajující nesystémové snížení exekučního tarifu nemá nic společného s realitou skutečných exekutorských úřadů

Exekutorská komora trvá na tom, že jediný smysluplný a zodpovědný postup stojí na provázání tarifu s novelou exekučního řádu a navrhuje ustanovení expertní pracovní skupiny

14. 7. 2016

Analýza Ministerstva spravedlnosti ČR, na základě které navrhuje nesystémové snížení exekučního tarifu, neposkytuje přesný, objektivní a použitelný obsah, na základě kterého by její výsledky mohly být považovány za směrodatné pro jakoukoli úpravu tarifu. Vyplývá to z expertního stanoviska nezávislé konzultanské a auditorské společnosti Grant Thornton, který si nechala zpracovat Exekutorská komora ČR s cílem objektivně posoudit relevantnost a přesnost závěrů analýzy ministerstva. Podle odborníků tato analýza nemůže legitimizovat zásahy Ministerstva spravedlnosti v oboru soudních exekucí.

Exekutorská komora v této souvislosti opětovně upozorňuje, že případné snížení exekučního tarifu povede k postupnému rozpadu fungujícího systému vymáhání práva prostřednictvím soudních exekutorů. To se negativně dotkne milionů dlužníků i věřitelů a způsobí mnohamiliardové náklady ze státního rozpočtu na jeho sanaci. Exekutorská komora opětovně vyzývá Ministerstvo spravedlnosti, aby upustilo od neuvážené úpravy exekučního tarifu bez provedení řádné analýzy a odborné diskuse související se systémovou novelou exekučního řádu. 

Exekutoři navrhují následující systémové kroky:

  • Ustanovit pracovní skupinu, provést skutečnou analýzu odvětví za účasti renomovaných odborníků z oblasti ekonomiky, státní správy a justice a podle jejích výsledků přijmout opatření ke zlepšení vymáhání práv a povinností v ČR.
  • Řešit exekuční tarif společně a nerozdílně s novelou exekučního řádu. Možnosti úspor nákladů exekucí vidí jen za předpokladu uzákonění podílu oprávněných (věřitelů) na nákladech zodpovědného vymáhání a zavedení místní příslušnosti alespoň pro bagatelní pohledávky, čímž se omezí mnohačetné exekuce na tytéž povinné u různých exekutorů.

Ze stanoviska společnosti Grant Thornton vyplývá, že na základě analýzy Ministerstva spravedlnosti nelze stanovit průměrný, resp. obvyklý příjem exekutorského úřadu. Údajné vysoké příjmy a zisky exekutorů zmiňované Ministerstvem spravedlnosti tak nemají reálný základ a nevypovídají nic o skutečné ekonomické situaci většiny exekutorských úřadů. 

Společnost Grant Thornton ve svém stanovisku konstatuje, že v materiálu ministerstva došlo k zkreslujícím zjednodušením, použití nevhodných metodik a neúplných dat. Došlo tak k zásadnímu odklonu “modelového úřadu” od reality, což vedlo k  výraznému nadhodnocení příjmů a opomenutí podstatné části nákladů. “Modelový úřad” v realitě neexistuje a ani nemůže existovat. V ministerské analýze se také zaměňují výnosy s hospodářským výsledkem, který si tvůrci zjistili ještě naprosto nepřesně z kumulovaných dat Generálního finančního ředitelství, protože se v něm promítají i příjmy nesouvisející s činností exekutora. Už teď jsou exekutoři pod ekonomickým tlakem a sami skládají své mandáty. 

„Jsem upřímně zděšena množstvím chyb a neprofesionality obsažené v ministerské analýze, které expertní stanovisko konzultantské společnosti uvádí,“ reagovala na zveřejněný dokument společnosti Grant Thornton Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR, a dodala: „Prokazuje se tak bohužel naše domněnka, že pan ministr se zkrátka rozhodl tarif snížit za každou cenu a realitu si přizpůsobuje tak, aby mu to vyšlo. Jako odborná právní profese se nemůžeme smířit s tím, že jsme využíváni jen pro rychlé nahnání politických bodů. Snížení tarifu může působit líbivě, zejména s ohledem na velké množství dlužníků – voličů, ovšem s dalekosáhlými negativními dopady na důvěru v účinné vymáhání dluhů, které se začnou projevovat až po konci funkčního období pana ministra. Na to doplatíme a to zaplatíme v důsledku my všichni. Věřitelé se nedomohou svých peněz, dlužníkům bude dluh narůstat a zůstanou pod tíhou exekucí, soudy budou zahlceny a stát přijde o peníze, které bude muset vynaložit na sanaci rozpadlého systému vymáhání.”

Exekutorská komora dlouhodobě upozorňuje na fakt, že ekonomická situace exekutorských úřadů není dobrá, není prostor pro snížení exekučního tarifu a pokud nastane bez systémových změn v exekučním řádu, povede nevyhnutelně k omezení provozu exekutorských úřadů a jejich postupnému zavírání. “Změna tarifu na podkladě politické objednávky a neodborné analýzy je hazard nejen ekonomický, ale zejména systémový – zlikviduje fungující systém legálního vymáhání práva v ČR,” varovala Pavla Fučíková a dodala: “Pokud dojde ke snížení tarifu bez ohledu na naše připomínky, sdělujeme, že jediná cesta, jak zabránit neprodlenému kolapsu vymáhání, je současné převzetí exekuční agendy soudy tam, kde je podle slov pana ministra na místě konkurzní řízení. Jednalo by se tedy o všechna řízení proti těm dlužníkům, kteří mají více než 3 exekuce a kde je šance na vymožení v reálném čase stejně mizivá.”

Obavy Exekutorské komory potvrzuje i expertní stanovisko společnosti Grant Thornton, které přímo uvádí že nynější ekonomická situace exekutorských úřadů je napjatá a v případě dalšího poklesu vymahatelnosti se může stát kritickou.


PŘÍLOHY: 

Klíčové závěry oponentního materiálu k ministerské analýze - formát MS WORD ZDE

Prezentace briefing tarif posudek - formát PDF ZDE

Expertní stanovisko Grant-Thornton k analýze MSp ohledně exekučního tarifu - formát PDF ZDE


Exekutorská komora zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

V České republice působí v současnosti 156 soudních exekutorů (a jejich úřadů), kteří zaměstnávají 3100 zaměstnanců, často v oblastech s vysokou nezaměstnaností jako jsou severní Čechy nebo severní Morava. Za posledních 18 měsíců již rezignovalo 11 exekutorů, a to mj. z důvodu zhoršených ekonomických podmínek a obavy o budoucnost profese. Soudní exekutoři si na rozdíl od svých kolegů v zahraničí nemohou optimalizovat výpadky příjmu doplňkovými službami, ale jsou závislí na příjmu z exekučního tarifu, který pokrývá zejména náklady na mzdy zaměstnanců úřadu a jeho provoz (zabezpečený IT systém, software, platby za energie, nájem a podobně).

Společnosti Grant Thornton působí na trhu od roku 1924 a poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. Patří mezi 6 největších organizací svého druhu na světě. Grant Thorntonje zastoupen ve více než 100 zemích světa, v kancelářích v Praze a Brně pracuje přes 100 odborníků. Grant Thornton poskytuje v České republice služby více než 700 klientům z privátní i veřejné sféry, k nimž patří i polovina Czech TOP 100 firem.

Řídícím partnerem (Managing Partner) poradenské firmy Grant Thornton Advisory s.r.o. je pan David Pirner, e-mail: david.pirner@cz.gt.com.

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.