Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Bezplatné právní poradny získaly nominaci pro ocenění Pro Bono & CSR 2016

Prezidentka Exekutorské komora ČR Mgr. Pavla Fučíková se zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků právnického ocenění Pro Bono & CSR 2016, které každoročně uděluje vydavatelství Economia. Slavnostní galavečer se uskutečnil 1. 11. v pražském Grand Hotelu Bohemia za účasti předních zástupců české právnické obce.

Mezi nominované projekty ocenění Pro Bono & CSR se letos dostaly bezplatné právní poradny Exekutorské komory ČR, které se snaží zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a přispět k informovanosti o exekučním řízení.

Ocenění Pro Bono & CSR 2016 letos obdrželi: teplický advokát Alois Dvořák, projekt AdvoCats for Women, právníci Svazu průmyslu a dopravy v sekci zaměstnavatelské a Pro bono centrum.


Jak se v praxi osvědčily bezplatné právní poradny?

Projekt bezplatných právních poraden Exekutorské komory ČR začal již před sedmi lety, kdy se otevřela první centra v Praze a Brně. Cílem poraden byla a je zejména snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a přispět k informovanosti veřejnosti o problematice exekučního řízení a řízení souvisejících.

Smyslem projektu je poskytovat informativní poradenství týkající se exekučního řízení, tedy navigovat účastníky exekučního řízení, poučit je o jejich právech a povinnostech a dle možností jim pomoci najít východisko z jejich situace. Nicméně v případech, kdy je nutno v konkrétním řízení učinit písemné podání nebo se jedná o věc vyžadující náročnější rozbor, je žadatel o právní poradu zpravidla odkázán na některý exekutorský úřad.

Exekutorská komora se snaží prostřednictvím poraden pomáhat především dlužníkům, kteří čelí exekuci, ale také jejich příbuzným či blízkým. Služeb poraden však mohou využít i věřitelé, kteří se chtějí domoci práva. Koncept bezplatných poraden logicky zapadá do systému odpovědného vymáhání, který Exekutorská komora ČR dlouhodobě podporuje. Správná informovanost a odborná podpora zvyšují rovnost postavení účastníků exekučního řízení. Zabezpečení vyšší informovanosti veřejnosti o exekučním řízení je také důležitou prevencí před úpadkem do dluhové spirály.

Exekutorská komora ČR poskytuje poradenství zcela zdarma a několika způsoby, díky čemuž je dostupné komukoliv v České republice. Osobní konzultacekomora nabízíve čtyřech městech - v Praze, Brně, Plzni a Ostravě. Další možností pro získání rady je on-line poradna Exekutorské komory ČR, která je v současné době k dispozici na webu www.ekcr.cz každé úterý v čase od 9:00 – 12:00 hodin. Stačí vyplnit jednoduchý elektronický formulář a kromě samotného dotazu uvést jen jméno a příjmení, předmět podání a kontaktní údaje. Nad rámec služeb Exekutorské komory mohou zájemci získat podporu prostřednictvím poraden, které jsou provozovány přímo exekutorskými úřady v Hradci Králové a v Praze.

Poradenství poskytují výhradně kvalifikovaní právníci, kteří se s exekuční problematikou setkávají denně – soudní exekutoři, právníci Exekutorské komory ČR, exekutorští kandidáti, koncipienti a případně další kvalifikovaní zaměstnanci exekutorských úřadů. Pro získání relevantního stanoviska v rámci poradny se doporučuje s sebou přinést i veškeré listiny související s dotazem.

Spektrum dotazů, které Exekutorská komora ve svých poradnách zodpovídá, je velmi široké. Mezi nejčastější otázky patří kromě obecných způsobů řešení špatné finanční situace například ty, které se týkají splátkových kalendářů, odkladů exekuce, průběhu mobiliárních exekucí, výpočtu srážek ze mzdy či střetu různých způsobů provedení exekuce (typicky mzda a účet).

Exekutorská komora eviduje vysoký zájem o poradny. Do dnešního dne v kamenných poradnách komora poskytla poradenství a podporu již přibližně 7300 lidem. Rostoucí oblíbenost sledujeme u on-line poradny, která funguje od roku 2014 a od té doby jejím prostřednictvím bylo zodpovězeno takřka 2200 dotazů. Nelze také zapomenout na to, že Exekutorská komora ČR ročně vyřídí mimo bezplatné poradny v rámci své dohledové agendy značné množství podnětů od účastníků exekučních řízení či osob jinak na exekučním řízení zainteresovaných. Pouze za loňský rok Exekutorská komora vyřídila téměř 4000 podnětů a za rok 2014 bezmála 5000 podnětů.

Tyto údaje jasně prokazují, že se poradny Exekutorské komory ČR staly nezbytnou součástí systému právního a sociálního poradenství v České republice a dokáží efektivně pomoci tisícům občanů ročně v jejich tíživé životní situaci. Exekutorská komora bedlivě sleduje rostoucí zájem o její poradenské aktivity a postupně navyšuje kapacitu a dosah poraden.

Osobně jsem velmi ráda, že tuto službu, na kterou máme velmi pozitivní ohlasy, poskytujeme. Jsem přesvědčena o tom, že rolí exekutora je nejenom zajištění vykonatelnosti práva, ale také prevence nezodpovědného zadlužování, prosazování dlouhodobě udržitelného vymáhání a zajištění informační rovnosti všech stran exekučního procesu.

 

Mgr. Pavla Fučíková
Prezidentka Exekutorské komory ČR

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.