Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Přednáška o exekucích pro Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Ve středu 23. 11. 2016 se uskutečnila přednáška na téma Dopady a důsledky exekucí v občanském životě na půdě Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Přednášku vedl soudní exekutor v Hradci Králové JUDr. Ing. Martin Štika. Tématem vystoupení byly především základní informace o exekucích a soudních exekutorech – historie oboru, právní prameny či způsoby provedení exekuce.

Detailnější program přednášky:

  • obecně o exekučním řízení – stručná historie, právní prameny, institut soudního exekutora – zaměstnanci exekutorského úřadu, komunikace s exekutorským úřadem, doručování zásilek soudního exekutora, problematika přebírání a nepřibírání zásilek, povinný F.O. (trvalý pobyt povinného atd.)
  • způsoby provedení exekuce se zaměřením na tzv. mobiliární exekuci, práva a povinnosti soudního exekutora při mobiliární exekuci, práva a povinnosti povinných a třetích osob při mobiliární exekuci, soupis movitých věcí.

Přednáška se konala v rámci bezplatné právní poradny pro region východních Čech, kterou nabízí a provozuje exekutorský úřad v Hradci Králové.  

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.