Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR usiluje o zlepšení finanční gramotnosti, proto besedovala se středoškoláky v Lovosicích

Ve spolupráci s Exekutorskou komorou ČR proběhly ve dnech 28. a 29. listopadu 2016 besedy se studenty třetích ročníků učebních oborů a nástavbového studia Střední odborné školy technické a zahradnické Lovosice. Besedy se konaly za účelem rozšíření školní výuky v oblasti rozvoje finanční gramotnosti, s níž problematika zadlužování, vymáhání pohledávek a exekučního řízení bezprostředně souvisí. Jejich cílem bylo především seznámit studenty s výše uvedenými tématy, a v této souvislosti je upozornit na možná rizika a nezbytnost zodpovědného přístupu k plnění závazků a jiných povinností.

V první části seminářů tak studenti měli možnost získat bližší informace k prevenci neuváženého zadlužování a k procesu, jenž předchází vymáhání pohledávky cestou exekučního řízení. Poté následovala část, v níž byl studentům osvětlen samotný průběh exekučního řízení, možné způsoby provedení exekuce a rozsah pravomocí soudního exekutora a jeho zaměstnanců. O jednotlivých tématech a modelových případech byla vedena společná diskuze, do níž se studenti se svými dotazy či připomínkami aktivně zapojili.

Jakkoliv byl časový rozsah seminářů omezen pouze na dvě vyučovací hodiny pro každou ze tří zúčastněných skupin, hodnotili studenti a pedagogičtí pracovníci semináře jako velmi poučné a přínosné.

 

Mgr. Jana Vargic
právnička
Exekutorské komory ČR

 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.