Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Ministr Pelikán podepsal nebezpečné snížení exekučního tarifu navzdory odborným připomínkám i stanoviskům

Exekutorská komora to považuje za protiústavní

21. 12. 2016

Exekutorská komora ČR zásadně nesouhlasí s novou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, jež významně snižuje odměnu soudních exekutorů. Ministr spravedlnosti podepsal vyhlášku navzdory odborným připomínkám nejen Exekutorské komory, ostatních ministerstev, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a dalších orgánů, ale dokonce i navzdory kritice ze strany Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA). EK ČR se obává, že tímto krokem dojde k  výraznému zhoršení ekonomické situace exekutorů, která může vyústit až k znatelnému propadu ve vymahatelnosti práva v ČR. EK ČR se bude bránit nesystémovým zásahům do exekučního vymáhání všemi dostupnými prostředky. Podle právního názoru komory je nová vyhláška protiústavní, a proto bude iniciovat v této věci stížnost Ústavnímu soudu.

„Jsem rozčarována přístupem ministra spravedlnosti, který bez ohledu na názory a doporučení odborníků snížil exekuční tarif. Očekávala bych od něj, že své záměry dokáže věrohodně a fakticky zdůvodnit a bude respektovat alespoň orgány Legislativní rady vlády, když už ne profesní komoru,“ uvedla Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR a dodala: „Naší stavovskou povinností je udělat vše pro to, abychom zabránili snížení vykonatelnosti práva v ČR. K tomu využijeme veškeré možnosti včetně iniciace ústavní stížnosti.“

Nová vyhláška s účinností od 1. dubna 2017 snižuje minimální odměnu soudních exekutorů o jednu třetinu, tedy ze současných 3000 Kč na 2000 korun. V konečném důsledku se jedná o velmi citelné snížení, neboť se dotýká pohledávek, které nyní tvoří více než 60 % portfolia exekutorských úřadů. Vyhláška také zavádí 50% snížení paušálu náhrad hotových výdajů (z 3500 Kč na 1750 Kč) při dobrovolné úhradě u všech pohledávek a nikoliv jen u pohledávek do 10 000 Kč jako dosud.

Protiústavnost ministerské vyhlášky spatřuje EK ČR především v tom, že podmínky a omezení pro výkon určitých povolání včetně profese soudních exekutorů mohou být stanoveny pouze zákonem a nikoli vyhláškou. Svým postupem ministr spravedlnosti tento ústavní princip, který je zaručen Listinou základních práv a svobod, obchází, protože vytváří na exekutory takový ekonomický tlak, který povede k jejich redukci.

Snížení odměn přinese další výrazný propad ve financování exekutorských úřadů za situace, kdy se již za současných podmínek řada z nich potýká s existenciálními problémy. Mnoho exekutorů se tedy rozhodlo samo skončit. „Nepříznivý trend zavírání exekutorských úřadů pokračuje. Před pár dny rezignovali další dva exekutoři. V letošním roce již skončilo nebo svůj mandát složilo celkem 14 soudních exekutorů, přičemž vloni se jednalo jen o pět případů,“ zdůraznil Vladimír Plášil, viceprezident Exekutorské komory ČR.

„Ministr spravedlnosti se odhodlal jen k populistickému kroku, ale neřeší základní problémy nadužívání exekucí, stoupající koncentraci zadlužení u stále týchž obyvatel, od nichž nelze již nic vymoci. Cestu jak napravit defekty, které exekuční řízení za dobu jeho fungování zatížily a zejména jak reálně snížit náklady exekucí, vidíme v očekávaném zavedení principu místní příslušnosti soudních exekutorů. S tím počítá jak vládní program, tak i vládou schválený Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení,“ vysvětlil Petr Polanský, člen prezidia Exekutorské komory ČR a dodal: „Vzorovým příkladem může být Slovensko, kde Slovenská národní rada před nedávnem tuto přelomovou změnu schválila.“

Mgr. Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Exekutorské komory ČR

Mgr. David Sahula
mediální zástupce Exekutorské komory ČR

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.