Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce Exekutorské komory ČR k údajné slabé kontrole soudních exekutorů

Exekutorská komora ČR se domnívá, že kritika nedostatečné kontroly soudních exekutorů ze strany ministra spravedlnosti představuje jen laciný populismus, kdy ministr vytváří fiktivního nepřítele v podobě zlovolných exekutorů, kteří systematicky porušují pravidla, proti kterému se pak vymezuje, aby získal politické body. Vyústěním tohoto populismu je i současné snížení exekučního tarifu, které Ministerstvo spravedlnosti realizuje namísto řešení skutečných problémů vymáhacího systému.

Soudní exekutoři jsou nejkontrolovanější, nejen právnickou, profesí. Kontroly exekutorských úřadů jsou činěny nejen Ministerstvem spravedlnosti, ale také soudy a Exekutorskou komorou ČR. Mnohdy se stává, že jeden exekutorský úřad je kontrolován i několikrát ročně. Není možné kontrolovat každé exekuční řízení, to je absurdní představa – na to by muselo být několik stovek kontrolorů, smyslem kontroly je však hlavně odhalovat systematická pochybení.

Sankce dle Exekutorské komory ČR odpovídají závažnosti prohřešku a jsou navíc mnohem přísnější než u jiných právnických profesí, zejména u soudců.

Exekutorská profese se značně zkultivovala. Od roku 2009 došlo k masivnímu nárůstu kontrolního aparátu. Zatímco v roce 2010 bylo podáno 15 kárných žalob, v roce 2011 to bylo 23 žalob a v roce 2016 jen 7.

Místo nekoncepčních úvah na posílení kontroly exekutorů by se měl ministr zaměřit na co nejrychlejší zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů, která by přinesla přímou a systematickou kontrolu všech exekucí každého exekutora jedním exekučním soudem namísto namátkové kontroly Ministerstva spravedlnosti. 

Exekutorská komora ČR považuje za zcela nedůstojné, aby se ministr spravedlnosti, jako orgán moci výkonné, vměšoval do práce kárných senátů Nejvyššího správního soudu, ve kterém jsou dva soudci nejvyšších soudů, dva exekutoři, zástupce jiného právního povolání a zástupce Veřejného ochránce práv. Toto opatření skýtá záruku spravedlivého rozhodování.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.