Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora již zodpověděla 10 000 dotazů. Jen vloni využilo bezplatné poradny 1600 lidí

Bezplatné právní poradny Exekutorské komory ČR, které fungují již osm let, zvyšují svou aktivitu, jen za loňský rok se na ně obrátilo 1587 tazatelů. Rostoucí oblíbenost lze vysledovat především u on-line poradny, která běží od roku 2014, loni tato poradna pomohla takřka osmi stovkám tazatelů. Nejnavštěvovanější kamennou pobočkou mezi bezplatnými poradnami byla Praha, ta v loňském roce obsloužila 437 zájemců o radu. K nejčastějším otázkám návštěvníků poraden patřily například dotazy na splátkové kalendáře, odklady exekuce či výpočet srážek ze mzdy.

Exekutorská komora ČR (EK ČR) eviduje stabilně vysoký zájem o bezplatné poradny. Kamenné poradny v loňském roce zodpověděly přes 800 dotazů – nejnavštěvovanější pobočkou je Praha s 437 návštěvami a následuje Brno s 229 dotazy. On-line poradna v roce 2016 zpracovala 786 podání. Celkově od počátku působení bezplatných poraden poskytla EK ČR v kamenných poradnách podporu přibližně 7500 lidem. Velmi oblíbená je on-line poradna, která za tři roky svého působení vyřídila takřka 2500 dotazů.

 „Naše poradny se staly nedílnou součástí systému právního a sociálního poradenství v ČR a dokáží efektivně pomoci mnoha občanům v jejich tíživé životní situaci. Jsme velmi rádi, že poradny vykazují vysoký zájem občanů, snažíme se proto poradenské aktivity navyšovat, jak kapacitou, tak i dosahem poraden – loni jsme kamenné poradny rozšířili o pobočku v Ostravě a Hradci Králové,“ uvedla prezidentka EK ČR Pavla Fučíková a dodala: „Zvyšování informovanosti veřejnosti o exekučním řízení představuje důležitou součást prevence před úpadkem do dluhové spirály. Koncept bezplatných poraden logicky zapadá do systému odpovědného vymáhání, který Exekutorská komora dlouhodobě podporuje.“

Spektrum dotazů, které EK ČR ve svých poradnách zodpovídá, je velmi široké. Nejčastějšími otázkami jsou kromě obecných způsobů řešení špatné finanční situace například ty, které se týkají splátkových kalendářů, průběhu mobiliárních exekucí, odkladů exekuce, výpočtu srážek ze mzdy, postihu manžela v exekuci či kolize různých způsobů provedení exekuce – časté jsou například střety s insolvenčním řízením.

Cílem bezplatných poraden EK ČR je zejména snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a přispět k informovanosti veřejnosti o problematice exekučního řízení. Bezplatné poradny jsou součástí širší edukační činnosti Exekutorské komory, do které spadají například školení pro laickou veřejnost ve školách, dětských domovech či domovech pro seniory. Spolupráce s odbornou veřejností pak probíhá kupříkladu při vzdělávání studentů právnických fakult, EK ČR intenzivně spolupracuje s katedrou občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Rovněž letos EK ČR plánuje v rámci Mezinárodního dne soudních exekutorů, který se uskuteční na počátku června, otevřít své úřady a poskytovat poradenství.

EK ČR poskytuje poradenství zcela zdarma a několika způsoby, díky čemuž je dostupné komukoliv v České republice. Osobní konzultace komora nabízí v pěti městech – Praze, Brně, Plzni, Ostravě (únor 2016) a Hradci Králové (září 2016). Další možností pro získání rady je on-line poradna Exekutorské komory ČR, která je v současné době k dispozici na webu www.ekcr.cz každé úterý v čase od 9:00 do 12:00 hodin. Poradenství poskytují výhradně kvalifikovaní právníci, kteří se s exekuční problematikou setkávají denně – soudní exekutoři, právníci Exekutorské komory ČR, exekutorští kandidáti a koncipienti.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.