Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Slováci usekli hlavu exekuční sani - komentář člena prezidia EK ČR Mgr. Petra Polanského pro Lidové noviny

Komentář člena prezidia EK ČR Mgr. Petra Polanského pro Lidové noviny

Slovensko dočkalo místní příslušnosti exekutorů. Ti díky tomu budou nezávislí na velkých věřitelích a vícečetné exekuce výrazně zlevní. Ministryně spravedlnosti Žitňanská se rozhodla zavést zásadní změnu, jež zamezí prorůstání vymahačských mafií do státní správy. Češi na toto opatření stále čekají.

Slovensko se v novém roce přidalo ke zbytku kulturní Evropy. Po 21 letech fungování soukromých exekutorů rozhodl koncem loňského roku slovenský parlament o zavedení jejich místní příslušnosti.
To znamená, že jednotlivé kauzy budou exekutorům přidělovány náhodným výběrem, tedy bez ovlivnění zadavatelem exekuce. Změnu přivítala i Slovenská komora exekutorů, která reprezentuje 320 tamních úřadů. Podle ní se výrazně sníží prostor pro korupci, klientelismus a nepřípustné diktování podmínek velkými věřiteli.
Místní příslušnost je základem právní úpravy exekučního řízení již takřka v celé Evropě. Posledním mohykánem, kde si exekutory k vydobývání svých nároků "najímají" a podmínky jejich práce diktují velkododavatelé exekucí (tedy správci či majitelé portfolií pohledávek) je, nepočítáme-li Albánii, naše Česká republika.

Kartel na trhu s bídou

Na Slovensku už v roce 1995 dospěli k přesvědčení, že v moderním státě nemůže dluhy vymáhat stát, protože to je velmi neefektivní. Pět let před námi a po vzoru převážné části západní Evropy zavedli vymáhání prostřednictvím soudních (reálně ale soukromých) exekutorů.
Po prvotním nadšení, že věřitelé se konečně domohou svých práv a neoprávněně užívané byty se podaří vrátit jejich vlastníkům, začaly stejně jako u nás vyplouvat na povrch i zápory nového systému. Na Slovensku tím spíše, že profesi soudních exekutorů uvolnili i osobám bez právnického vzdělání a přestali regulovat počet exekutorů. Kontrolu exekutorů tak i přes postupná zákonná omezení stát nezvládal.
V Česku se o 4,8 milionu exekucí dělí "jen" něco přes 800 tisíc občanů, na Slovensku s polovinou obyvatel je živých exekucí 2,8 milionu. Má-li český dlužník průměrně téměř pět exekucí, které vymáhají čtyři exekutoři, u našich východních sousedů je dnes situace ještě horší. I tam opakují zbytečně tytéž úkony svých kolegů, vynakládají náklady a snahu vymoci dluhy evidentně nevymahatelné a přetahují se, kdo bude u dlužníka dříve. A to přesto, že mu stejně není co vzít.
Velcí věřitelé se na nákladech za marné exekuce odmítají podílet. Náklady zbytečných exekucí tudíž platí ti, od nichž se alespoň nějaké prostředky podaří vymoci. Systém se zadrhává, hydra začíná požírat sama sebe, několik velkých úřadů se bije o exekuční zakázky hlava nehlava. Místo vymáhání a služby státu jde o získávání exekučních zakázek. Výsledkem tvrdého konkurenčního boje je, že o 80 procent slovenského trhu s exekuční bídou se dosud dělilo pouhých pět úřadů!
Slovenské ministerstvo spravedlnosti pochopilo, že další tápání na této cestě nikam nevede a navrhlo a velkou většinou parlamentu i prosadilo razantní změnu exekučního řádu.
Dosavadní stav vyhovoval jen několika mocným úřadům, které svým vlivem ovládaly jak dohledové orgány, tak "exekuční trh". Tak službu zajišťující jménem státu výkon rozhodnutí nazývá, bohužel, i náš ministr spravedlnosti. Tento trh s bídou však v právním státě vůbec trhem být nesmí!

Férovější a levnější vymáhání

Exekuce budou tedy od prvního dubna na Slovensku zahajované na jednotném elektronickém formuláři. O zahájení řízení bude na základě elektronického návrhu rozhodovat jediný exekuční soud se sídlem v Banské Bystrici a exekuce bude přidělovat jednotlivým exekutorům automaticky, rovnoměrně a podle jejich místní příslušnosti v daném kraji podle bydliště dlužníka.
Jedinou, ale velmi důležitou výjimkou z náhodného přidělování jsou případy opakovaných exekucí na tytéž dlužníky. Další exekuce na tutéž osobu povede vždy ten samý exekutor. To umožní sloučit postupně všechna řízení k jednomu úřadu, a nebude tak již nutné vynakládat a vymáhat zbytečné duplicitní náklady různými úřady a zatížení povinných jejich náhradou tak výrazně poklesne.
Při příležitosti této reformy se zavádějí jednotné formuláře pro úkony exekutorů a na exekutory je současně přenášena výrazná část rozhodování v exekučním řízení, které dosud zahlcovalo slovenské soudy. Podmínkou tohoto přenosu rozhodovacích pravomocí ale na Slovensku je naprostá nezávislost exekutora na účastnících řízení.

Místo reformy jen populismus

To je velký rozdíl oproti českému systému, kde již byly mnohé rozhodovací pravomoci na exekutory přeneseny. Jenže i nadále je český exekutor zcela a plně ekonomicky závislý na vůli jednoho z účastníků – věřitele, který mu na našem trhu s bídou pod heslem "svobodné volby exekutora" již další exekuci nedá, pokud nerozhoduje v jeho prospěch.
Český systém exekučního vymáhání je sice o pět let mladší než ten slovenský, ale řeší stejné problémy. Zatímco na Slovensku byla reforma i přes tlak několika exekutorských velkoúřadů a na ně napojených velkododavatelů exekucí, u nás zůstává jen v předvolebních prohlášeních, slibech a deklaracích.
Odvahu tuto nezbytnou reformu skutečně přijmout současné vedení ministerstva spravedlnosti zjevně nemá. Tlak lobby velkých věřitelů, kteří zadávají valnou většinu exekucí několika preferovaným úřadům, je asi příliš silný.
Místo skutečné reformy se ve volebním roce spokojilo s populisticky líbivým, ale hazardním gestem – za situace, kdy české exekutorské úřady vlivem milionů nevymahatelných, zbytečných a pro velké oprávněné zadarmo vedených exekucí jeden po druhém ukončují činnost či dokonce krachují a nástupce do nich se nedaří získat, snížilo odměny exekutorů.
Návrh na zavedení místní příslušnosti, která by exekuce reálně umožnila zlevnit a deklarovanou nezávislost soudních exekutorů při rozhodování uvedla v život, je již déle než rok schválený Senátem a posvěcený i vládním usnesením. Jenže už déle než rok leží ladem v Poslanecké sněmovně...
Líbivým proklamacím ve vládním programu, koaliční smlouvě či v nedávno schváleném vládním akčním plánu strategie boje proti sociálnímu vyloučení navzdory. Uvidíme ještě do voleb světlo na konci exekučního tunelu i v Česku?

Revoluční reforma vymáhacího systému

Soukromí exekutoři fungují na Slovensku už od roku 1995, tedy o šest let déle než v Česku. * Řešení problémů s exekucemi si vzala za jednu z hlavních priorit slovenská ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská. Do funkce nastoupila v březnu loňského roku a již od letošního dubna reforma nabývá účinnosti. Nově si exekutora nebude vybírat věřitel, ale bude náhodně přidělen nezávislým soudem podle zásady teritoriality, tedy kraje, kde dlužník bydlí. * Cílem je zajištění nezávislosti a nestrannosti exekutora, aby mohl v některých věcech rozhodovat místo soudů. K tomu je podle resortu třeba zpřetrhat vazby mezi věřiteli a exekutory. * V Česku podporuje teritorialitu většina ze 150 českých exekutorů. Poslancům leží na stole senátní návrh zákona na zavedení krajské teritoriality (tisk 499), dle informací LN ale nemá podporu ani vládních poslanců, ani ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO).
 

Mgr. Petr Polanský člen prezidia EK ČR a soudní exekutor v Liberci

Komentář vyšel 23. 1. 2017 v Lidových novinách.

 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.