Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce Exekutorské komory ČR na výroky ministra spravedlnosti v rádiu Impuls

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán vystoupil v pondělí 23. 1. na rádiu Impuls v pořadu Kauza dne. V rozhovoru i nadále pokračoval ve své populistické rétorice, v rámci které dlouhodobě kritizuje soudní exekutory. Na této skutečnosti by nebylo nic až tak zvláštního. Problém je v tom, že ministr při svých soudech buď zapomíná, nebo záměrně překrucuje fakta. To si myslí nejen exekutoři, ale potvrdilo se to například při nedávné novele tarifní vyhlášky, kdy byl ministr vyzván komisí RIA Legislativní rady vlády k přepracování a doplnění zprávy, která analyzuje dopady navrhované regulace. Ministr Pelikán výhrady této odborné komise nejen ignoroval, ale dokonce v rozporu se skutečností konstatoval, že stanovisko komise nebylo předloženo! A právě dlouhodobé flagrantní ignorování faktů ze strany ministra je důvodem, proč se Exekutorská komora rozhodla důrazně vymezit k mnoha nepřesnostem, které v posledním interview na rádiu Impuls zazněly.

Ministr spravedlnosti si v rozhovoru opět neodpustil své zcela mylné tvrzení, že soudní exekutoři snížení odměn unesou a ti kteří ho neunesou, tak svoje zaměstnání nedělají dobře a budou nahrazeni jinými – „šikovnějšími“. Toto stanovisko Exekutorská komora považuje za zcela falešné! Úspěch či neúspěch soudních exekutorů již dávno není dán tím, jak dobří procesualisté a právníci jsou, ale jak silné mají lokty při získávání exekučních zakázek. Postavení soudního exekutora coby podnikatele a míra konkurence mezi nimi by měla být jednou ze zásadních otázek, na kterou by měl ministr najít odpověď, pokud má skutečný zájem na tom, aby narovnal či úplně odstranil defekty vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních exekutorů.

Ministr Pelikán soustavně bagatelizuje stoupající počet rezignací exekutorů. Jen vloni jich odešlo 14, zatímco v předchozích letech to bylo jen 3 až 5 exekutorů. Tento fakt ministr zcela ignoruje. Exekutorská komora přitom eviduje téměř nulový zájem o tuto profesi, do výběrových řízení se hlásí minimum uchazečů a exekutorské úřady se nedaří obsazovat. To má potom fatální následky, kdy spisy nemá kdo obhospodařovat. A je oprávněné se ptát, co chce potom ministr dělat se 4,8 milionu běžících exekucí, kterých co rok přibývá o dalších 300-400 tisíc?

Během rozhovoru se objevilo rovněž několik zavádějících informací ohledně velmi nadhodnocených příjmů exekutorů. Přitom Ministerstvo spravedlnosti tato čísla po dalším prozkoumání již dávno samo významně korigovalo. Na to však ministr v rozhovoru neupozornil a stále populisticky dokola operuje nesprávnými čísly.

Robert Pelikán v rozhovoru také přiznal, že povinní z vymožených exekucí platí exekuce nevymožitelné. Zapomíná však, že tyto exekuce jdou již dávno k tíži soudních exekutorů, jejichž povinností je nejen tyto exekuce provádět, ale ještě za ně v absolutní většině případů nedostanou zaplaceno! Co s tím pan ministr udělá a jak prosadí plánované zálohy pro věřitele, když nehodlá jít cestou místní příslušnosti soudních exekutorů? Z jakého důvodu nepodporuje ministr místní příslušnost jako řešení systémové, ale dává přednost zcela nesystémové, procesně složité a finančně náročné koncentraci exekucí u jednoho exekutora? Odpovědi jsme se bohužel doposud nedočkali.

Sdělení moderátorky pořadu Zuzany Bubílkové, že by se exekuce zdražily, pokud by vedl exekuci proti jednomu povinnému jeden exekutor, rozhodně není citací prezidentky exekutorské komory. Snížení odměn a náhrad exekutorů naproti tomu může způsobit průtahy v řízení (a tím i k nárůstu úroků ke škodě povinných), protože prostě nebudou prostředky na realizaci úkonů potřebných pro provádění exekuce.

Závěrem si připomeňme jeden výrok ministra, který je oproti předešlým citacím naprosto pravdivý: „…ale vy něco chcete od toho státu, vy chcete, aby za vás šel vymáhat dluh, a to je normální, že to musí někdo zaplatit. Od té doby, co právo je právem, tak tohle nikdy nebylo zadarmo!“ Proč, když ministr mluví o tom, že za vymáhání dluhu bylo odjakživa řádně placeno, nyní vystupuje naprosto opačně, kdy exekutorským úřadům, z nichž mnohé už teď mají vážné ekonomické problémy, ještě více snižuje odměny?

Na tomto místě bychom chtěli zdůraznit, že soudní exekutoři nejsou příčinou dluhové situace povinných a regulací exekutorů se ani nesníží množství dluhů, ani nezlepší platební morálka dlužníků.

Prezidium Exekutorské komory ČR

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.