Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Osvětová činnost Exekutorské komory ČR pokračuje

Exekutorská komora ČR navazuje spolupráci se středními školami a připravuje přednášky a besedy pro studenty. Tentokrát proběhla dne 19. ledna 2017 beseda se studenty 3. a 4. ročníku Gymnázia Moravský Krumlov. Debata se zaměřila především na problematiku zadlužování a jeho prevenci. Studentům byly vysvětleny možné dopady neuváženého uzavírání úvěrových smluv, přičemž důraz byl kladen na nezbytnost přehledu o osobních financích a finančních rezervách. Beseda se rovněž zaměřila na další „nabalující se“ platby spojené s čerpáním úvěru a jeho nesplácením, jako jsou smluvní úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, náklady právního zastoupení i náklady soudního exekutora.

Studenti získali informace o tom, jak mohou rozeznat soudního exekutora a jeho zaměstnance od pracovníků inkasních agentur či falešných „exekutorů“, a byli seznámeni s užitečnými internetovými odkazy, které by jim mohly v tomto směru pomoci. Beseda přiblížila studentům činnost soudního exekutora jak z pohledu povinného, tak z perspektivy oprávněného. Přednášející v rámci debaty představili několik modelových situací, v nichž je vhodné využít služeb činnosti soudního exekutora.

V další části debaty se studenti seznámili s pravomocemi soudního exekutora a s průběhem exekučního řízení. Pro přiblížení této problematiky studentům byla tato část diskuse vedena s důrazem na praktickou stránku. Studenti projevili živý zájem o problematiku exekucí a diskutovali na přednesená témata. Přednášku s diskuzí hodnotili žáci i pedagogové velice pozitivně. Představitelé školy a zástupci Exekutorské komory ČR dohodli další spolupráci na vzdělávacích akcích.

Mgr. Jana Vaníčková
exekutorský kandidát Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše

Mgr. Jana Vargic
právnička Exekutorské komory ČR

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.