Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Osvětová činnost Exekutorské komory ČR pokračuje

Exekutorská komora ČR navazuje spolupráci se středními školami a připravuje přednášky a besedy pro studenty. Tentokrát proběhla dne 19. ledna 2017 beseda se studenty 3. a 4. ročníku Gymnázia Moravský Krumlov. Debata se zaměřila především na problematiku zadlužování a jeho prevenci. Studentům byly vysvětleny možné dopady neuváženého uzavírání úvěrových smluv, přičemž důraz byl kladen na nezbytnost přehledu o osobních financích a finančních rezervách. Beseda se rovněž zaměřila na další „nabalující se“ platby spojené s čerpáním úvěru a jeho nesplácením, jako jsou smluvní úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, náklady právního zastoupení i náklady soudního exekutora.

Studenti získali informace o tom, jak mohou rozeznat soudního exekutora a jeho zaměstnance od pracovníků inkasních agentur či falešných „exekutorů“, a byli seznámeni s užitečnými internetovými odkazy, které by jim mohly v tomto směru pomoci. Beseda přiblížila studentům činnost soudního exekutora jak z pohledu povinného, tak z perspektivy oprávněného. Přednášející v rámci debaty představili několik modelových situací, v nichž je vhodné využít služeb činnosti soudního exekutora.

V další části debaty se studenti seznámili s pravomocemi soudního exekutora a s průběhem exekučního řízení. Pro přiblížení této problematiky studentům byla tato část diskuse vedena s důrazem na praktickou stránku. Studenti projevili živý zájem o problematiku exekucí a diskutovali na přednesená témata. Přednášku s diskuzí hodnotili žáci i pedagogové velice pozitivně. Představitelé školy a zástupci Exekutorské komory ČR dohodli další spolupráci na vzdělávacích akcích.

Mgr. Jana Vaníčková
exekutorský kandidát Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše

Mgr. Jana Vargic
právnička Exekutorské komory ČR

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.